ทัวร์อู่อี๋ซาน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี วัดเทียนซิงหย่งเล่อ เขาหยู่หนี่ฟง 4 วัน 3 คืน (3U)

อู่อี๋ซาน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง ผ่านชมวังอู่อี่ ร้านยาจีนถงเหยินถัง ร้านยางพารา แปลงไร่ชาต้าหงเผา วัดเทียนซิงหย่งเล่อ เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า) ร้านหยก ร้านใบชา 

ราคา 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-WUS-4D3N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์ฉวนโจว เซี่ยเหมิน หย่งติ้ง เกาะเหมยโจว หมู่บ้านดินเกาเป่ย 4 วัน 3 คืน (ZH)

ฉวนโจว วัดไคหยวน ผู่เถียน เกาะเหมยโจว เจ้าแม่ทับทิม หย่งติ้ง หมู่บ้านดินเกาเป่ย(เฉิงฉี่โหลวเฉียวฝูโหลว ซือจือโหลว) เซี่ยเหมิน ถนนเรียบชายหาด ถนนจงซาน

ราคา 17,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-JJN-4D3N-ZH

สายการบิน : SHENZHEN AIRLINES (ZH)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง(รวมกระเช้า) ฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

ราคา 20,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-CKG-5D4N-WE

สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้ว ถ้ำฝูหยงต้ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู่ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ราคา 22,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-CKG-5D4N-WE

สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์ฉงชิ่ง แม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนงซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ฉาง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

ราคา 26,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-CKG-5D4N-WE

สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ขึ้นเรือสำราญ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับ ชวีถังเสีย อูเสีย เสินหนีซวี เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) อี๋ชาง รถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณฉือชีโข่ว

ราคา 30,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-CKG-5D4N-WE

สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง ซิงตูเฉียว อุทยานย่าติง เมืองหลี่ถัง 6 วัน 5 คืน (3U)

เฉิงตู สะพานหลู่ติ้ง ซิงตูเฉียว เมืองหลี่ถัง ผ่านชมภูเขากระต่าย ผ่านชมภูเขาเยี่ยหว่า ผ่านชมทุ่งหญ้าโปหว่า ย่าติง อุทยานย่าติง(รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า) เต้าเฉิง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจิ่งหลี่

ราคา 36,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-CTU-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240