โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา
     

บินตรงสิบสองปันนา เชียงรุ้ง 3 วัน 2 คืน เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ชมโชว์ระดับโลก DAI SHOW (DR)

เมืองจิ่งหง วัดหลวงวัดป่าเจย์ เมืองน้ำบ้านไทลื้อ สวนสนุก SUMAC LAND ผ่านชม SUMAC RIVER CITY โชว์ระดับโลก DAI SHOW ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง (พระราชวางเจ้าฟ้าไทลื้อ ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง ต้นไม้อธิษฐาน) เก้าจอมสิบสองเจียง (ถนนคนเดิน ตรอกสงกรานต์ ตลาดน้ำลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศ)

ราคา 8,400 บาท

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-3D2N-DRสายการบิน Ruili Airlines (DR)

สายการบิน : Ruili Airlines (DR)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

บินตรงสิบสองปันนา เชียงรุ้ง ราคาถูก 9500 เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ชมโชว์ระดับโลก Dai Show 4 วัน 2 คืน (DR)

เมืองน้ำไทลื้อ หมี่จองหงวนชามยักษ์ เก้าจอมสิบสองเจียง ห้างใต้ดิน DAXING ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดป่าเจย์ ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง ต้นไม้อธิษฐาน WANDA RIVER CITY โชว์ระดับโลก DAI SHOW

ราคา 9,800 บาท

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-4D2N-DR

สายการบิน : Ruili Airlines (DR)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240