แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สิบสองปันนา          
        ตลาดเช้าเมืองหล้า          
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา ตลาดเช้าเมืองหล้า          
                   
        ตลาดเช้าเมืองหล้า เป็นแหล่งรวมของสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด และเป็นที่จับจ่ายสินค้าประจำวันของชาวเมือง สินค้าในตลาดมีตั้งแต่ ผักสด ผลไม้ ของป่า สัตว์เลี้ยง อาหารพื้นเมือง ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ของเล่น เป็นต้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเดินชมตลาดตอนเช้าเพราะอากาศเย็น และได้เห็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย อีกทั้งเป็นช่วงที่มีชาวบ้านจับจ่ายตลาดคึกคักที่สุดด้วย
         
                   
        ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา ตลาดเช้าเมืองหล้า ทัวร์สิบสองปันนา สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา ตลาดเช้าเมืองหล้า          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240