แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ญี่ปุ่น
         
        ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) 大坂城          
                   
        ทัวร์ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle 大坂城          
                   
        ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) 大坂城 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในเมืองโอซาก้า ภาพปราสาทอันอัครฐานบนยอดเขาเปรียบเสมือนบทกวีสรรเสริญความรุ่งโรจน์ที่มีมาในอดีตและอาจมีมาถึงในอนาคต น่าเสียดายที่ปราสาทหลังนี้ไม่ใช่ของเก่าตั้งแต่ครั้งแรกสร้าง แต่เป็นของใหม่ที่สร้างเลียนแบบของเก่า หอ ดนจน ที่สูงชะเงื้ยมง้ำเหนืออุทยานและกำแพงศิลานั้นเป็นของที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1931 โดยจำลองแบบของเดิมที่โชกุนโทโยะโตมิ เฮเดโยชิ สร้างขึ้นในปี 1585 ด้วยความช่วยเหลือของได้เมืองจากทั่วประเทศ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพงที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ภายในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ มีหลายชั้น ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจ และยังมีหลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคานั้นก็ได้ประดับไปด้วยกระเบื้องแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดจะถูกชุบด้วยทองคำทำให้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
         
                   
        ทัวร์ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle 大坂城 ทัวร์ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle 大坂城          
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240