แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ญี่ปุ่น
         
        ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) 名古屋城          
                   
                   
                   
        ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) 名古屋城 ตั้งอยู่ในเมืองนาโกยะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุตั้งใจจะสร้างให้กับ โยชินาโอะ (บุตรชายคนที่เก้า) ในปี 1612 แต่เมืองก็ไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างใจหวัง ปี 1945 นาโงยาถูกทิ้งระเบิดเสียหายอย่างหนักจากกองทัพอากาศสหรัฐในสงคราวโลกครั้งที่สอง ถึงขั้นวางผังสร้างเมืองขึ้นใหม่ทั้งเมือง ตัวปราสาทก็มาสร้างใหม่ในปี 1959 โดยบนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำหนึ่งคู่ เรียกว่า คิงชะจิ เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา รูปสลัก คิงชะจิ อีกด้วย และเมื่อทำงานสร้างปราสาทนาโงยาเสร็จก็ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมุ่งจัดแสดงทรัพย์สมบัติของตระกูลโทกุงาวะเป็นหลัก
         
                   
                 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240