แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ญี่ปุ่น
         
        นากาซากิ ไชน่าทาวน์ (Nagasaki Chinatown) 長崎新地中華街          
                   
                   
                   
        นากาซากิ ไชน่าทาวน์ (Nagasaki Chinatown) 長崎新地中華街 ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนางาซากิส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฟูเจี้ยน เดิมอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดโคฟุกุจิ ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ ทางการจึงจัดที่พักอาศัยใหม่ให้อยู่ในย่านชินจิมาจิ (Shichi-machi) จนถึงปัจจุบัน นางาซากิไชน่าทาวน์ เป็นเพียงแห่งเดียวของไชน่าทาวน์ในญี่ปุ่นที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ ๆเหลืออยู่ ทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงาม อาคารบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหารจีน
         
        CR : dozojapan          
                   
                 
   
  เนื้อหาที่คล้ายกัน
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240