แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ฮ่องกง          
        วัดหวังต้าเซียน (wong tai sin) 黄大仙          
                   
                 
                   
        วัดหวังต้าเซียน(wong tai sin) 黄大仙 หว่องไท่ซินในสำเนียงกวางตุ้งหรือที่ชาวฮ่องกงเรียก วัด ซิก ซิก หยวน หว่อง ไท ซิน เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้รับความศรัทธามากที่สุดในฮ่องกง ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา สังเกตจากควันธูปคละคลุ้งจนแสบตา บริษัททัวร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยต่างก็มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ นอกเหนือจากการมาเพื่อการท่องเที่ยว วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด เพราะที่ตั้งของวัดเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็นสถานที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานจะประสบผลสำเร็จวัดสีสันสดใสของลัทธิเต๋าแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพร ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับทำธุรกิจ ชาวฮ่องกงนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของ วัดหวังต้าเซียนเป็นอันมาก จะเห็นคนเอาของไปไหว้แก้บนเยอะมาก ของแก้บน ของชาวฮ่องกงต่อวัดหวังต้าเซียน มีเซียมซี ทายอนาคตไว้คอยบริการ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นเป็นอย่างมาก แต่บางจุดก็จะคลุ้งไปด้วยควันและกลิ่นจากธูปคล้ายๆจะเป็นเมืองในหมอกบรรยากาศลานรอบนอกของวัด ซึ่งจะปกคลุมไปด้วยตึกสูงระฟ้า
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240