วิหารทานาห์ลอต บาหลี, ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี วัดอูรันดานูบราตัน ทานาต์ลอต หมู่บ้านคินตามณี 4 วัน 3 คืน (TG)

บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ คูต้า วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน วัดเตียร์ตาอัมปีล(วัดตัมปะซิริง) ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี วัดเลมปูยางค์ ปุระเบซากิห์ บาหลีสวิงค์ Coffee Plantation วัดอูรันดานูบราตัน Pandawa Beach ทานาต์ลอต Kecak Dance

ราคา 25,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-BAL-4D3N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240