โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน
     
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ป่าหอมหมื่นลี้ นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขาเหยาซาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) หยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) สวนจื่อโจว(รวมรถแบตเตอรี่) ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง ประตูโบราณกูหนานเหมิน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก) สวนเจ็ดดาว เมืองจำลองซ่ง ตึกเซียวเหยา ถนนโบราณตงซี

ราคา (เริ่มต้น) 21,900 บาท

รหัสทัวร์กุ้ยหลิน : GO-KWL-6D5N-CZ

สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

วันเดินทาง : 30 ส.ค. - 4 ก.ย. | 12-17 ก.ย. | 13-18 ก.ย. | 18-23 ต.ค. | 25-30 ต.ค. 62

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240