โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน
     
ทัวร์หนานหนิง กุ้ยหลิน หยางซั่ว 2563 ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง โชว์ MIRAGE SHOW 5 วัน 4 คืน (GX)

นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง โชว์ MIRAGE SHOW ถ้ำขลุ่ยอ้อ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง (ซิเจีย) กระเช้าขึ้นเหยาซาน ตลาดใต้ดิน ถนนคนเดิน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

ราคา  15,900 บาท

รหัสทัวร์กุ้ยหลิน : MT-NNG-5D4N-GX

สายการบิน : Guangxi Beibu Gulf Airlines (GX)สายการบิน Guangxi Beibu Gulf Airlines (GX)

วันเดินทาง : สอบถาม

ทัวร์กวางเจา กุ้ยหลิน หยางซั่ว 2563 นั่งรถไฟความเร็วสูง โชว์ MIRAGE SHOW 6 วัน 4 คืน (SL)

นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง โชว์ MIRAGE SHOW ถ้ำขลุ่ยอ้อ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง (ซิเจีย) กระเช้าขึ้นเหยาซาน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

ราคา 16,900 บาท

รหัสทัวร์ : MT-KMG-6D4N-SL

สายการบิน : Thai Lion Air (SL)สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air (SL)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240