โปรแกรมเดินทาง วันเดินทาง วันกลับ ดาวน์โหลด
       
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ+VZ) **ไม่เข้าร้าน** 21 ธ.ค. 62  25 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว นาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (TG) 17 ธ.ค. 62  21 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่ งหวง 5 วัน 4 คืน (CZ) 21 ธ.ค. 62  24 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) 17 ธ.ค. 62  22 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ) 13 ธ.ค. 62  16 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว ฮอกไกโด - ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ) 4 ธ.ค. 62  9 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่ งหวง 6 วัน 5 คืน **NO SHOP** (FD) 30 พ.ย. 62  5 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน FD/BUS 2 27 พ.ย. 62  30 พ.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน FD/BUS 1 27 พ.ย. 62  30 พ.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว ไต้หวัน สีสันตะวันออก 4วัน3คืน CI/BUS 2 29 พ.ย. 62  2 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว ไต้หวัน สีสันตะวันออก 4วัน3คืน CI/BUS 1 29 พ.ย. 62  2 ธ.ค. 62 Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ) 29 พ.ย. 62  2 ธ.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว คุนหมิง ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (8L) 22 พ.ย. 62  27 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) 20 พ.ย. 62  24 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน  ** NO SHOP** (CZ) 18 พ.ย. 62  21 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน  ** NO SHOP** (CZ) 16 พ.ย. 62  20 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ) 15 พ.ย. 62  18 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน  ** NO SHOP** (CZ) 6 พ.ย. 62  10 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (SL) 5 พ.ย. 62  10 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2 คืน (FD) 31 ต.ค. 62  2 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง 4วัน 3 คืน (FD) 28 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวงถงเหริน 4วัน 3 คืน (CZ) 30 ต.ค. 62  2 พ.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว ฮอกไกโด - ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) 26 ต.ค. 62  30 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (CZ) 25 ต.ค. 62  29 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ถงเหริน 4วัน 3 คืน (CZ) 25 ต.ค. 62  28 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์3 วัน 2 คืน (HX) 24 ต.ค. 62  26 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) 23 ต.ค. 62  27 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (CZ) 25 ต.ค. 62  29 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ถงเหริน 4วัน 3 คืน (CZ) 25 ต.ค. 62  28 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) 23 ต.ค. 62  27 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (CZ) 25 ต.ค. 62  29 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (CZ) 21 ต.ค. 62  24 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (CZ) 21 ต.ค. 62  24 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน **ไม่เข้าร้าน** (FD) 19 ต.ค. 62  24 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน  ** ไม่เข้าร้าน ** (CZ) 19 ต.ค. 62  23 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ) 18 ต.ค. 62  21 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน **ไม่เข้าร้าน**BUS1 (FD) 18 ต.ค. 62  23 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน **ไม่เข้าร้าน**BUS2 (FD)  18 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน **ไม่เข้าร้าน** (SL) 18 ต.ค. 62  23 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (VZ)  17 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ถงเหริน 5 วัน 4 คืน No Shop (CZ) 19 ต.ค. 62  23 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ถงเหริน 4 วัน 3 คืน (CZ)  16 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว กวางเจา กุ้ยหลิน 5 วัน 4 คืน  (CZ) 11 ต.ค. 62  15 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (FD)  10 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน No Shop (SL) 9 ต.ค. 62  14 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน No Shop (FD)  9 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (IT) 5 ต.ค. 62  8 ต.ค. 62  Click
ท่องเที่ยว โตเกียว 3 วัน 1 คืน (XJ)  27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว โอซาก้า 3 วัน 1 คืน (XJ) 20 ก.ย. 62  22 ก.ย. 62  Click
ท่องเที่ยว โตเกียว 4 วัน 3 คืน (XJ) 19 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) 15 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว ซีอาน ลั่วหยาง  5 วัน 4 คืน (FD) 12 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ถงเหริน เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (CZ) 7 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว โตเกียว 3 วัน 1 คืน (XJ) 6 ก.ย. 62 8 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว เวียดนาม ฮานอย 4 วัน 3 คืน (TG) 6 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62 Click
ท่องเที่ยว โตเกียว 3 วัน 1 คืน (XJ) 9 ส.ค. 62 11 ส.ค. 62 Click
ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ถงเหริน เมืองโบราณฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ) 31 ก.ค. 62 3 ส.ค. 62 Click
ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ถงเหริน เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (CZ) 27 ก.ค. 62 31 ก.ค. 62 Click
ท่องเที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน (KY) 7 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 Click
ท่องเที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 7 วัน 6 คืน (MU) 3 มิ.ย. 62 9 มิ.ย. 62 Click
ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (CZ) 1 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62 Click
     

 

 

 

 

 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240