โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา
     

บินตรงสิบสองปันนา เชียงรุ้ง ราคาถูก 9500 เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ชมโชว์ระดับโลก Dai Show 4 วัน 2 คืน (DR)

เมืองน้ำไทลื้อ หมี่จองหงวนชามยักษ์ เก้าจอมสิบสองเจียง ห้างใต้ดิน DAXING ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดป่าเจย์ ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง ต้นไม้อธิษฐาน WANDA RIVER CITY โชว์ระดับโลก DAI SHOW

ราคา 9,800 บาท

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-4D2N-DR

สายการบิน : Ruili Airlines (DR)

วันเดินทาง : สอบถาม

ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน บินกรุงเทพ-เชียงราย-สิบสองปันนา โปรแกรม C

สิบสองปันนา เชียงราย วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง เชียงรุ้ง สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง  ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ วัดป่าเจ ร้านใบชา ล่องเรือชมแสงสีเมืองเชียงรุ้ง ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ภูเขาชาโบราณ ต้นชา 800 ปี เมืองน้ำไทลื้อ ร้านหยก น้ำพุดนตรี ตลาดกลางคืนในเก้าจอมสิบสองเชียง หมู่บ้านไทลื้อ Wanda Shopping Mall 

ราคา 16,900 บาท

รหัสทัวร์สิบสองปันนา : MT-JHG-4D3N-FD

สายการบิน : Air Asia (FD)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240