ทัวร์ซัวเถา เหมยโจว เมืองแต้จิ๋ว เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง ไฮตังม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)

ซัวเถา เหมยโจว เจดีย์พระพันองค์ ตำบลต้าผู่ ไทอันโหลว เมืองหย่งติ้ง หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี) เมืองแต้จิ๋ว เมืองโบราณแต้จิ๋ว(รวมรถกอล์ฟ) ผ่านชมสะพานวัวคู่ วัดไคหยวน สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)

ราคา (เริ่มต้น) 21,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-SWA-5D4N-CZ

สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

วันเดินทาง : 18-22 ก.ย. | 23-27 ต.ค. 62

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240