โปรแกรมทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม
     

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ล่องโตนเลสาบ เดินทางโดยรถตู้ VIP

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาบ เขาพนมบาเค็ง ตลาดไนท์มาเก็ต ปราสาทบันทายสรี ผ่านชมปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรหม นครธม (ปราสาทบายน) นครวัด ชมโชว์ระบำอัปสร องค์เจ๊ก องค์จอม ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือ

ราคา 6,900 บาท

รหัสทัวร์กัมพูชา : MT-REP-3D2N-VAN VIP

เดินทางโดย : รถตู้ VIP

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240