ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เมืองใหม่ปุตตราจายา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (MH)

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ น้ำตกอีสกันดา สวนสตอรเบอรี่ สวนลาเวนเดอร์ เก็นติ้ง ห้าง First World Plaza ถ้ำบาตู ตึกแฝดปิโตรนัส เมืองใหม่ปุตตราจายา มัสยิดปุตรา Mitsui Outlet

ราคา : 9,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-KUL-3D2N-MH

สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA HOT PROMOTION คาเมร่อน ไฮแลนด์  เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน  (MH)

คาเมร่อน ไฮแลนด์ มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ถ้ำบาตู (Batu Cave) ชมยอดเขาเก็นติ้ง ตึกแฝดปิโตรนัส อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ Mitsui Outlet

ราคา : 7,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-KUL-3D2N-MH

สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย 2563 คาเมร่อน ไฮแลนด์ ชมยอดเขาเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (MH)

คาเมร่อน ไฮแลนด์ น้ำตกอีสกันดา สวนสตอรเบอรี่ สวนลาเวนเดอร์ เก็นติ้ง ห้าง First World Plaza ถ้ำบาตู ตึกแฝดปิโตรนัส เมืองใหม่ปุตตราจายา มัสยิดปุตรา ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet

ราคา 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-KUL-3D2N-MH

สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ Malaysia Airlines (MH)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240