บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeเส้นทางสายไหมทัวร์อูรูมูฉี ขุยถุน สรวงสวรรค์คานาสือ+ทะเลสาปฟ้าเทียนฉือ 7 วัน 6 คืน (CZ)

ทัวร์อูรูมูฉี ขุยถุน สรวงสวรรค์คานาสือ+ทะเลสาปฟ้าเทียนฉือ 7 วัน 6 คืน (CZ)

Share


ทัวร์อูรูมูฉี คานาสือ ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ ทะเลสาบเทียนฉือ
ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์อูรูมูฉี

จุดเด่นทัวร์อูรูมูฉี : ทัวร์อูรูมูฉี คานาสือ ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ขุยถุน คาราหม่าอี้ ทุ่งน้ำมันร้อยลี้ เมืองปีศาจ ปู๋เอ่อร์ชิน ธาร 5 สี สือหลินสือกวาน คานาสือ ทะเลสาบเทียนฉือ *ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี สวยที่สุดของคานาสือ 
ยานพาหนะ/สายการบิน : China southern Airline (CZ)
รหัสทัวร์อูรูมูฉี:  ML-CAN-7D6N-CZ


วันเดินทางทัวร์อูรูมูฉี
อัตราค่าบริการทัวร์อูรูมูฉี
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 53,888 53,888 53,888 53,888 10,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์อูรูมูฉี ขุยถุน สรวงสวรรค์คานาสือ+ทะเลสาปฟ้าเทียนฉือ 7 วัน 6 คืน (CZ)

วันแรก   สุวรรณภูมิ-กวางเจา-อูรูมูฉี
06.00

08.40
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
เดินทางไปกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362
12.25
15.05
เดินทางถึงสนามบินกวางเจา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
โดยเที่ยวบินที่ CZ 6888 นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ที่ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในประเทศจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ชาวซินเจียงมีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น “ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์” และภาษาจีนกลาง
21.25 ถึงสนามบินอูรูมูฉี อุ่นท้องให้สบาย.... รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HAIDE (HOITAK) HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 2   อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-สือเหอจื่อ-ขุยถุน           
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางเขตสู่เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นำท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)
14.00
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองขุยถุน จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือและซินเกียงตะวันตก เส้นทางจะผ่านเมืองสือเหอจื่อ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งฐานทัพทหารที่สำคัญในเขตนี้ ถ้าเวลาอำนวย แวะชมพิพิธภัณฑ์ทหารสือเหอจื่อ (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู)
ค่ำ ถึงขุยถุน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  DONGFANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3   ขุยถุน-คาราเมย์-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่คาราเมย์ คาราเมย์ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง แวะชมทุ่งบ่อน้ำมันร้อยลี้
กลางวัน
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมเมืองปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN  เมื่อพันล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาด เป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทำให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทรายที่มีแอ่งหุบหินลึก เวลาและกระแสลมได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ บ้างดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีสีสันต่างๆ บ้างเรียกว่า WIND CITY ชาวคาซัคเรียกที่นี่ว่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึ่งมีความหมายว่าเมืองปีศาจทั้งสิ้น ยามเย็นเมื่อกระแสลมแรงพัดผ่านอื้ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น เหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องไปมา ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกและขนลุก และนี่อาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองปีศาจ”  แล้วเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตรกม. มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    
พักที่ SHENHU HOTEL หรือ DIQULYOU HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่ กระเป๋าเดินทางใบเล็ก สำหรับไปค้างที่คานาสือ 1 คืน โรงแรมที่คานาสือ ล้อบบี้ ห้องอาหาร และอาคารที่พัก จะเป็นตึกแยกส่วนกัน เจ้าหน้าที่ให้บริการมีน้อย ขอให้ใช้กระเป๋าล้อลากคันชักใบเล็กๆ ที่บริษัทฯแจก จะสะดวกที่สุด ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เบอร์ชิน
วันที่ 4    เบอร์ชิน-ทุ่งหินแปลก-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม     
จากเมืองเบอร์ชินเดินทางอีก 200 ก.ม. (ออกจากเมืองเบอร์ชินมาพอประมาณถนนจะตัดผ่านภูเขา เนินเขาสีดำ เทา น้ำตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คล้ายหินอุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี) แวะเที่ยวทุ่งหินแปลก สือหลินสือกวน สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ชมทุ่งหญ้าสีเขียวป่าสนเขียวดำสีสันกับภูเขาหิมะเบื้องหลัง ไขความลับกับหินปริศนา รูปคน รูปเด็ก และอีกหลากหลายรูปแบบต่าง ๆ ที่มีตำนานกว่า 3,000 ปี (ปีนี้ไม่สามารถจัดไปชมหมู่บ้านเผ่ามองโกลถูวา (เหอมู่ชุน) เพราะซ่อมถนน) นำท่านสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ที่เหนือคำบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต)  บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกียง” การปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งอันยาวนานบนแม่น้ำคานัส ทำให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น้ำลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกเลีย “คานัส” มีความหมายว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร     
นำท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน แล้วนั่งรถเลาะไปตามลำธารสีเขียวใส ชมวิวสวยซึ้งที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ (1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
พักที่ HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5   คานัส-ศาลาชมปลา-เบอร์ชิน-ธารห้าสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางขึ้นสู่ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับเบอร์ชิน
ถึงเบอร์ชิน นำท่านไปชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    
คืนนี้ท่านสามารถไปเดินเล่นที่ตลาดนัดยามค่ำ เลือกที่จะลองชิมอาหารพื้นเมืองแบบปิ้งย่างที่วางขายอยู่ทั่วไปรวมถึง แพะย่าง แกะย่าง เนื้อจามรีเสียบไม้เล็กๆย่าง โรยเครื่องเทศเผ็ดร้อนหอมหวนจูงใจ หรือจะไปเดินเล่นช้อบปิ้งสินค้าพื้นบ้าน เช่น หนังสัตว์ และของที่ระลึกกรุ๊งกริ๊งๆ หลากหลายแบบเป็นของฝากกลับบ้าน
พักที่ SHENHU HOTEL หรือ DIQULYOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ เบอร์ชิน-เส้นทางตะวันตก-อู๋ฉ่ายวาน-อูรูมูฉี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม     
เดินทางกลับอูรูมูฉีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซินเกียง ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งจุงการ์ ในเขตทะเลทรายโกบี (ถนนเส้นทางตะวันตก) ผ่านเมืองเป่ยถุน-จี๋มู่ซา-อูรูมูฉี
กลางวัน
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ระหว่างทางในตำบล เจียเค่อเอ๋อถู
นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูรัสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา นำชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อนด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลม ทำให้มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซาซาน จากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ)
ค่ำ ถึงอูรูมูฉี รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HAIDE (HOITAK) HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ อูรูมูฉี-กวางเจา-กรุงเทพฯ

09.40
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบิน
เดินทางกลับสู่สนามบินกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 6002 หรือเที่ยวบิน CZ 6883 (11.55-16.40 น.)
14.25
ถึงสนามบินกวางเจา  พักผ่อนที่สนามบินรอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ (ไม่ออกนอกสนามบิน)
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในสนามบินกวางเจา ** หมายเหตุ ถ้าเที่ยวบิน DELAY หรือเปลี่ยนเวลาจัดอาหารที่ภัตตาคารไม่ทัน จะบริการเป็นชุด MAC DONALD หรือ ชุด KFC แทน
19.30 เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบิน CZ 361

หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน  คนขับ 50 หยวน ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
5. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัท

เอกสารในการยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561