บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป 2560/2017
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี อิสตันบูล น้ำตกดูเดน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 12 วัน 9 คืน (MS)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล น้ำตกดูเดน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 12 วัน 9 คืน (MS)

Share


ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ตุรกี ไคโร อิสตันบูล โปรแกรมทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ทัวร์ยุโรป ตุรกี
ตุรกี ทัวร์ตุรกี ราคาถูก 2015 ทัวร์ต่างประเทศ ราคาทัวร์ตุรกี 2558 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก 2015 เที่ยวต่างประเทศวันพ่อ 2558 เที่ยววันพ่อ ตุรกี ทัวร์ตุรกี 2558 สถานที่เที่ยว ตุรกี เที่ยวตรุกี 2015 ทัวร์ตุรกี 2015 ปราสาทปุยฝ้าย ทัว์ตุรกี ปีใหม่ 2559 ตุรกี ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปีใหม่ 2559 ม้าไม้เมืองทรอย เที่ยววันหยุดปีใหม่ 2016 ทัวร์ตุรกี วันพ่อ 2015 เที่ยวตุรกี ราคาถูก 2558 เที่ยววันแรงงาน ตุรกี

จุดเด่นทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เพอร์กามัม คูซาดาซี ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ เคโคว่า อันทาเลีย คอนย่า คัปปาโดเกีย แองการ่า โบลู
ยานพาหนะ /สายการบิน  Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์ตุรกี   PR-IST-12D9N-MS


วันเดินทางทัวร์ตุรกี
อัตราค่าบริการทัวร์ตุรกี
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 55,888 55,888 53,888 51,888 10,500

หมายเหตุ: เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี อิสตันบูล น้ำตกดูเดน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 12 วัน 9 คืน (MS)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน โปรดสังเกตุป้ายรับ “ทัวร์ตุรกีดีดี”
วันที่ 2 ไคโร - อิสตันบูล
00.50
05.50
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล หรือ ในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961
เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร
09.40 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS737
กลางวัน เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่  เมืองชานัคคาเล่   เมืองท่าใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเอเซียเช่นเดียวกับ อิสตันบูล โดยมี  ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ แบ่งดินแดนทั้งสองออกซึ่งเป็นจุดห่างที่แคบที่สุดของดินแดนสองฝั่งทวีป เมืองชานัคคาเล่   จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้า ตลอดจนชุมทางการเดินรถและขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป  นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452  ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์ลิโปลี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยัง  ช่องแคบคาร์ดาแนลส์  เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก นำทุกท่านสู่  กรุงทรอย   หรือ โทรจันอดีตที่เคยรุ่งเรือง เรื่องราวของความรักระหว่างเจ้าชายปารีสกับเฮเลน นำมาซึ่งสงครามระหว่างกรีกกับโทรจัน ปัจจุบันทรอยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง มีการจัดห้องแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และ ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย ของขวัญปลอมๆจากกษัตริย์สหาต้าที่ส่งมาให้กษัตริย์ Priam แห่งทรอย โดยซ่อนทหารเอาไว้ภายในหวังไว้ว่าจะยึดเมืองคืน นับเป็นเรื่องราวที่โด่งดังของกวีโฮเมอร์ตั้งแต่สมัยกรีก ซึ่งม้าไม้เมืองทรอยนี้เป้นม้าไม้ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ทรอย โดยมี แบรด พิทท์เป็นผู้แสดงนำ เมื่อกถ่ายเสร็จแล้วจึงยกใหเป็นสมบัติของที่นี่ในปี ค.ศ.2004
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม CANAKKALE IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เพอร์กามัม - คูซาดาซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี โดยผ่าน เมืองเพอร์กามัม โดยสองข้างทางทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวของทะเลเอเจียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ ชมความเขียวขจีของต้นมะกอกที่มีอยู่มากมายตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง ASKLEPION เมืองโบราณที่ใช้เป็นสถานรักษาพยาบาล โดยสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ Asklepios ผู้ซึ่งชาวเมืองให้ความเคารพว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการรักษา นับเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคูซาดาซี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TATLISES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 คูซาดาซี – ปามุคคาเล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านเซลจุก เพื่อชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต นำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  ซึ่งตามตำนานกว่าวกันว่า นักบุกญเซนต์จอห์น ได้นำเสด็จพระแม่มารี มายังเมืองเอฟฟิซุส เมื่อประมาณ ค.ศ. 4 หรือ 6 หลังจากพระเยซูถึงตรึงด้วยไม่กางเขน สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงตำนานจนกระทั่ง มีแม่ชีชาวเยอรมันนามว่า แคทเธอรีน ได้มีนิมิตรเห็นถึงสถานที่แห่งนี้จึงได้มีความพยายามในการค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 นับแต่นั้นบ้านรูปทรงโดมไม้กางเขนจึงถูกสร้างขึ้นที่ส่วนบนของเนิน นับเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายแก่นักแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศ โดยจะมีการจัดพิธีรำลึกใหญ่ขึ้นในทุกวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารนำทุกท่าน ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต นอกจากอดีตที่เคยยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีการขุดค้นพบข้าวของเครี่องใช้โบราณ สมัยมัยซีเนียน (Mycenaean) ซึ่งมีอายุกว่า 1,400 – 1,300 ปี ก่อนคริสตกาล วิหารแห่งนี้ถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ถึง 7 ครั้ง เพื่อบูชาเทพเจ้า อาธิมิส (Artemis) ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)  นับเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าทึ่งไม่เหมือนใคร นอกจากความสวยงามของสถานที่แล้ว น้ำแร่ที่เมืองปามุคคาเล่ยังได้ชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้หลากหลายชนิด ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากเป็นที่มาของชื่อ ปราสาทปุยฝ้าย และได้กลายเป็นเมืองแห่งสปามาตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล ถึงขนาดที่พระเจ้าอูเมเนสที่ 2 ได้สร้าง เมืองเฮียราโพลิส ล้อมรอบ ทุกท่านจึงสามารถชมเมืองเก่าขนาดใหญ่ได้พร้อมๆกับการอาบน้ำแร่อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม VILLA LYCUS RIVER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – เคโคว่า – อันทาเลีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านออกเดินทางสู่เขต Lycia ซึ่งนับเป็นเส้นทางขนาบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนได้ฉายาว่าเป็น Turkish Riviera เขต Lycia ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางประกอบด้วย เกาะเคโคว่า หมู่บ้านคาเล่ และ หมู่บ้านอูคากิส (Ucagis) พาทุกท่านลองเรือเพื่อชม เมืองโบราณ ที่จมอยู่ใต้น้ำ ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับเมืองเก่าในยุคไบแซนไทน์ที่ถูกทิ้งร้าง ด้วยน้ำที่เป็นสีฟ้าใสราวกระจก จะทำให้ทุกท่านได้เห็นเมืองที่อยู่ ณ ก้นบึ้งของทะเลอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเลย ณ จุดที่เป็นท่าเรือ Simena ทุกท่านจะได้เห็นโลงหินแบบ Lycian จมอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจน นับเป็นจุดชมที่ห้ามพลาดรวมไปไปถึงซากเมืองที่จมอื่นๆ ได้แก่ โรงอาบน้ำโรมัน ปราสาทยุคกลาง โรงละครขนาดเล็ก บ่อน้ำ รวมไปถึงสุสาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไมร่า เมืองที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในยุค Lycian นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่นักบุญนิโคลัส (St.Nicolas) ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 4 นำทุกท่านเยี่ยมชมโบสถ์ St. Nicolas หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อ Santa Claus นักบุญผู้ซึ่งเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยแท้จริง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตำนานการให้ของขวัญแก่ในวันนักบุญเชนต์นิโคลัส ในวันที่ 6 ธันวาคม หลังจากที่ท่านนักบุญเสียชีวิต ศพของท่านได้ถูกฝังอยู่ที่สุสานด้านนอกของเมืองไมร่า ณ จุดนั้นมีการสร้างโบสถ์เล็กๆขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านนักบุญด้วย แต่ในศตวรรษที่ 6 ได้บูรณะสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม ANTALYA BEST WESTERN KHAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 อันทาเลีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองอันทาเลีย เป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอะนาโตเลียหรือเอเซียไมเนอร์ แถบบริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา และยังมี เมืองอันทาเลีย ที่เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดอันทาลยาด้วย จังหวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบของ แพมฟีเลีย (Pamphylia) ซึ่งในอดีตที่นานมาเล้วเป็นแผ่นดินที่เกิดจากการทรุดตัวของการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกที่เกิดมาจากแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ เป็นผืนแผ่นดินโบราณที่อุดมสมบูรณ์ อันทาเลีย ยังเป็นเมืองท่าเรือโบราณที่เคยมีความสำคัญมาแต่ในอดีต ที่ถูกสร้างโดยจักรพรรดิอัตตาลุสที่ 2 ซึ่งต้องการให้เป็นเหมือนกับสวรรค์บนโลก (Heaven on Earth) และได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า อัตตาเลีย (Attaleia) ตัวเมืองอันทาเลียได้รับการบูรณะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติจนได้รับฉายาว่า “ริเวียร่าแห่งตุรกี” นำทุกท่านชม ซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.130 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในครั้งที่จักรพรรดิฮาเดรียนได้เดินทางมาที่เมืองนี้ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่มีประตูทางเข้าไปยังวังที่สวยงาม ที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโค้งเพื่อให้เป็นเกียรติยศแด่องค์จักรพรรดิ ชม หอนาฬิกาที่คาเล่ คาปิซึ และ จตุรัส Republic  ณ จุดนี้ทุกท่านจะได้ชมวิวอันสวยงามของทะเลเมดิเตเรเนียนที่น้ำทะเลสีฟ้าตัดใสสะท้อนสีของท้องฟ้า รวมไปถึงภาพขุนเขาของเทือกเขาโอลิมปัสที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นนำทุกท่านชมหอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต ซึ่งเริ่มแรกนั้นสร้างเพื่อใช้เป็นวัดในจักรวรรดิโรมัน หลังจากนั้นได้ถูกใช้เป็นโบสถ์ถวายแด่พระแม่มารีในยุคไบแซนไทน์ และท้ายที่สุดได้เปลี่ยนเป็นสุเหร่าในยุคอิสลามครองเมือง ซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวสุเหร่าชำรุดแตะหอคอยอะซาน หรือ หอคอยที่ใช้สำหรับเรียกในคนละหมาดนั้นยังคงอยู่ อิสระให้ทุกท่านได้ชมจตุรัสและตรอกถนนที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนและสวนสวยในสไตล์ออตโตมัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางชม น้ำตกดูเดน ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันทาเลียโดยน้ำตกเกิดจากแม่น้ำดูเดน 1 ในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ทุกท่านจะได้ชมสายธารที่ไหลเป็นคลองยาวไหลผ่านโตรกหินหลายชั้น ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกหลายชั้นหลายตอน บางตอนลักษณะเหมือนกับลำธารเล็กๆ จนไปสิ้นสุดที่หน้าผาหินริมทะเลก่อนจะตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกลายเป้นน้ำตกอีกจุดที่มีความสวยงามมาก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป เมืองแอสเพนโดส ที่อยู่ห่างไปประมาณ 45 กม. นำท่านชมโรงละครโรมันที่ยิ่งใหญ่และยังคงความสวยงามท้ากาลเวลาจนถึงปัจจุบัน โรงละครแห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก สามารถจุผู้ชมได้ถึง 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถูกสร้างได้อย่างวิจิตรสวยงาม แม้แต่ในปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ก็ยังคงใช้เพื่อการแสดงละครให้ผู้ชมสามารถจินตนาการได้ทุกยุคที่โรมันยังคงรุ่งเรืองและครองเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม ANTALYA BEST WESTERN KHAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 อันทาเลีย – คอนย่า – คัปปาโดเกีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ระหว่างทางแวะเพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับโรงแรมคนพักทางสมัยโบราณที่เรียกว่า Caravanserai ที่พักคนเดินทางที่มีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักแรมบนเส้นทางสายไหมของคายสมุทรอนาโตเลีย ชนเผ่าฮิตไทต์ใช้เป็นเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ รวมไปถึงชาวโรมัน  นักบุญปอล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กองกำลังทหารครูเสดก็เคยใช้เส้นทางนี้เช่นกัน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอนย่า ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส คัปปาโดเกียในภาษาเปอร์เซียแปลว่าม้าอันงามสง่า ซึ่งในพื้นที่แถบนี้รวมเอาพื้นที่ตอนกลางของประเทศไว้อีกประมาณ 7 เขต คัปปาโดเกียมีทัศนียภาพอันงดงามประหวดแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดพ่าลาวาออกมาทับถมเมื่อหลายล้านปีก่อน ผ่านการกัดกร่อนด้วย ลม แดด ฝน ทำให้ผืนดินบริเวณนี้เกิดหินประหลาดรูปทรงต่างๆขนาดมหึมา นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหมในอดีต มีการเข้ามาตั้งรกรากกันในดินแดนบริเวณนี้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคบรอนซ์ตอนต้น มีศิลาจารึกอักษรคูนิฟอร์มของพวกอัสซีเรียน พร้อมข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ อีกทั้งชาวคริสเตียนเมื่อเดินทางออกจากกรุงเยรูซาเลมบางส่วนก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานและหลบภัยจากการคุกคามของจักรวรรดิโรมันในดินแดนแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม CAPPADOCIA TASSARAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 คัปปาโดเกีย
  ** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 210-250 ยูเอสดอลล่าค่ะ) คัปปาโดเกีย นับเป็นจุดที่ผู้คนนิยมมานั่งบอลลูนชมการสร้างสรรค์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำทุกท่านชม Underground City of Kaymakli ซึ่งนครใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวของชาวคริสเตียนกว่า 15,000 คน ทุกท่านจะได้ชมห้องหับต่างๆที่ถูกแบ่งใช้เป็นห้องนอน โบสถ์ ห้องประชุม ห้องเก็บเสบียง ซึ่งนครใต้ดินได้ถูกจัดสรรวางผังไว้อย่างดีมีกว่า 8 ชั้นขุดลึกลงไปใต้ดิน เชื่อมด้วยระเบียงยาวและทางเดินกว่า 30 กิโลเมตร พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศที่ดีอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme) เป็นศูนย์กลางและเป็นหัวจสำคัญก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่เข้าในคัปปาโดเกียผู้คนแถบนี้มีเทพเจ้ากรีกโรมันเป็นที่เคารพบูชา จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”ได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเขตคัปปาโดเกียแต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับทําให้ผู้นับถือคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถํ้าขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้องเกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมาที่สาคัญก็คือพวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทําเป็นโบสถ์ถํ้าจํานวนมากกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์โบสถ์ถํ้าต่างๆในเกอเรเม่ได้รับการปรับแต่งโบสถ์หลายแห่งมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปนักบุญและเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในชวงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ที่ถือเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์โบสถ์ถํ้าหลายหลังได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงามนับเป็นมรดกสำคัญของมวลมนุษยชาติที่ปัจจุบันกลายเป็น “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” อันทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก บริเวณนี้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1985
ค่ำ บริการอาหารค่ำพร้อมการแสดงระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่ ณ ภัตตาคารในถ้ำตามแบบฉบับของคัปปาโดเกีย นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPPADOCIA TASSARAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าพร้อรับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 9 คัปปาโดเกีย – แองการ่า – โบลู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองแองการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกีที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนสองฝั่งแม่น้ำ เองกูรี ซู ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศและ จัดว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรปที่มีความทันสมัย แต่งแต้มด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณจากประวัติศาสตร์อันหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเก่าแก่และซากปรักหักพังจากอารยธรรมฮิตไทต์ ฟรีเจีย โรมัน ไบแซนไทน์ และออตโตมันต่างร่วมกันแต่งเติมสีสันให้กับทัศนียภาพของเมือง เมืองที่ทันสมัยนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและรัฐสภา มหาวิทยาลัยชั้นนำ มณฑลทหาร สถานกงสุล สถานท่องเที่ยวยามค่ำคืน และสวนที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง โดยระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบน้ำเค็มที่สวยงาม เดินทางถึง เมืองแองการ่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านชม สุสานและพิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก เป็นผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี อตาเติร์กเป็นที่รู้จักในฐานะนายทหารที่มีความสามารถจากการที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาของจักรวรรดิออตโตมันเพียงคนเดียวที่ไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่จักรวรรดออตโตมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว เขาได้เป็นผู้นำของขบวนการแห่งชาติตุรกีในสงครามประกาศเอกราชตุรกี เขาได้เอาชนะกองทหารชองฝ่ายไตรภาคี ซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อยประเทศและการก่อตั้งประเทศในที่สุด ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้น เขาได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ จากจักรวรรดิออตโตมันเดิม ให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่ไม่อิงศาสนาและเป็นประชาธิปไตย ตัวอาคารทุกท่านจะได้เห็นศิลปะที่สวยงามร่วมสมัยของคาบสมุทรอนาโตเลีย ยิ่งใหญ่สมเป็นสถานที่พักผ่อนสุดท้ายของมหาบุรุษแห่งตุรกี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม BOLU SOYLU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 10 โบลู – อิสตันบูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเช้านำทุกท่านออกเดินทางมุ่งสู่ง เมืองอิสตันบูล เมืองใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศตุรกี เมืองหลวงเก่าแก่ที่มีผู้คนเริ่มเข้ามาสร้างเมืองที่สืบไปได้นานตั้งแต่ 660 ปีก่อนคริสตกาล  ตัวเมืองเริ่มสร้างขึ้นบนแหลมซาเรย์บูนู และถูกเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งตามผู้ปกครอง ตั้งแต่ ไบแซนทิอุม จากนั้นเป็น คอนสแตนติโนเบิล และจึงตามมาด้วย อิสลามมาบูล ซึ่งแปลว่านครหลวงแห่งรัฐอิสลาม จนสุดท้ายมาเป็น อิสตันบูล ในปัจจุบัน ดินแดนแห่งนี้ร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย เป็นเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหล ไม่เคยร้างราจากผู้คนจนถึงปัจจุบันมีประชากรรวมแล้วกว่า 14 ล้านคน เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
นำทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ด ซึ่งสุเหร่าสีน้ำเงินนี้ได้มาจากการตกแต่งของงานกระเบื้องเคลือบอิสนิค ที่ประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก เป็นงานฝีมือที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม สร้างขึ้นโดยสุลต่านอาห์เม็ดที่ 1 ในปี ค.ศ. 1609-1616 เมื่อสร้างเสร็จได้กลายเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่งดงามและสำคัญแห่งหนึ่งของ โลก มัสยิดสำน้ำเงินแห่งนี้ยิ่งใหญ่ตั้งตระหง่านประกอบไปด้วยหอคอย 6 หอคอย ภายใจตกแต่งด้วยกระเบื้องลวดลายวิจิตรสวยงามกว่า 20,000 แผ่น ลวดลายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ภายในมีห้องสำหรับสุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินข้ามฝั่งผ่านสวนและน้ำพุที่สวยงาม ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย อาคารสีแดงอมส้มขนาดใหญ่ที่เดิมเป็นโบสถ์คาทอลิคสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ปัญญา แห่งสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ คือพระเยซูนั้นเอง ในปีที่กรุงคอสสแตนติโนเบิลแตก กองทัพเติร์กได้รับชัยชนะเด็ดขาดเหนืออาณาจักรโรมันตะวันออกอันเคยรุ่งเรือง ถึงขีดสุด องค์สุลต่านเมห์เมดที่ 2 ขี่ม้ามาที่โบสถ์เซนต์โซเฟียและตกตะลึงในความงดงามจึงไม่ทำลายแต่เปลี่ยนให้ เป็นสุเหร่าแทน โดยได้ให้คนนำปูนขาวมาทาทับภาพโมเสกที่ทำจากทองคำและกระจกศิลปะแบบไบแซนไทน์ จนต่อมาท่าน มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ได้ประกาศเปลี่ยนโบสถ์เซนต์โซเฟียมาเป็นพิพิธภัณฑ์และสั่งให้มีการล้างปูน ขาวที่ปิดทับภาพโมเสกออก ทุกคนจึงได้ประจักษ์เห็นถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่มานานกว่า 1,500 ปี จนเป็นที่ยอมรับให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทุกท่านจะได้ชมความอร่ามเรืองของแสงแดดที่สาดส่องผ่านกระจกทรงสูงจรดเพดาน กระทบสะท้อนกับโลหะมีค่าต่างๆที่นำมาประดับตกแต่ง ตลอดจนรูปบูชา รูปแขวนต่างๆที่ทำให้ภายในตัวอาคารเรืองรองประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่าง ยิ่ง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำทุกท่านชม ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าโบราณ โดยภายในทุกท่านจะได้ชมเสาน 3 ต้น ได้แก่ เสาคอนสแตนตินที่ 7  เสาอียิปต์ และเสารูปงู ที่สร้างตั้งแต่ 479 ปีก่อนคริสตกาล เป็นรูปงู 3 ตัวพันกันจากเมืองเดลฟีแล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่สนามนี้เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเสางูเหลือหัวเพียง 2 หัว ส่วนอีกหัวถูกเก็บไว้ที่พิธภัณฑ์ British Museum หลังจากนั้นนำทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ แกรนด์บาซาร์ ซึ่งเป็นตลาดที่กว้างใหญ่ด้วยซอยย่อยๆ กว่า 61 ซอย มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ตลาดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1455 ไม่นานหลังจากที่ออตโตมันยึดกรุงคอนสแตนติโนเบิลได้ ที่แกรนด์บาซาร์ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี สินค้าหัตถกรรม เครื่องเซรามิค กาแฟตุรกีและสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ มากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม ISTANBUL GONEN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 11 อิสตันบูล – ไคโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำทุกท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบที่แบ่งทวีปเอเชียและยุโรปออกจากกัน ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  เพราะ มีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง   ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล
13.00 ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร   โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS738
15.50 เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทาง สู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม การแสดงแสง สี เสียง“มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมตัวสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
23.20 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
วันที่ 12 กรุงเทพฯ
12.40 เดินทางถึง  กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
กรุณา ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้

หมายเหตุ
***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์]
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 9 คืน
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
4. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 USD)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 USD)       
7. พนักงานขับรถในประเทศตุรกี ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 20 USD)


เอกสารในการยื่นวีซ่า 
ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด  โดยบริษัททัวร์จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมจะแจ้งกลับแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะทำการยื่นวีซ่าได้โดยยื่นวีซ่าเป็นหมู่คณะ และทุกท่านจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น และจะต้องทำการนัดหมายการยื่นวีซ่าหมู่คณะกับสถานทูตก่อนจึงจะทำการยื่นวีซ่าได้  ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย  (สำเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)
-  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ) 
-  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า)  ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
- สำเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาสูติบัตร ในกรณีที่เด็กอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือแม้แต่ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดเวลา หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
- เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- หลักฐานการเงินโดยใช้ สำเนา โดยถ่ายจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวทุกหน้า อัพเดทถึงเดือนล่าสุด พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน), หรือหากมีเงินในบัญชีน้อย และมีบัญชีอื่นกรุณาแนบมาด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น  *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
- หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีเดียวกับที่ท่านแนบสำเนาสมุดบัญชีมา (ฉบับจริง)  
- สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 
- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
5. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯ จะไม่รับ ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติของบริษัท
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
9. หากมีการ Refund ตั๋ว ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 60 วัน หรือ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป วันแม่ 2560  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก 2560ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018