ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2557-2014 เที่ยวตุรกี ราคาถูก ทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ราคาประหยัด ทัวร์ยุโรป ตุรกี Turkey Tour

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล BEST OF THE BEST TURKEY 10 วัน 9 คืน

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล  สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน โบสถ์เซนต์โซเฟีย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2  พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  เมืองชานัคคาเล่  ช่องแคบคาร์ดาแนลส์  ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โรงงานเครื่องหนัง เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus)  ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET)
ราคาทัวร์ตุรกี
  52,999 บาท logo egypt
กำหนดวันเดินทาง   21-30 มี.ค./04-13,06-15,07-16,08–17 ,11-20 เม.ย./01-10 พ.ค.,09-18 พ.ค./06-15,20-29 มิ.ย./01-10,04-13 ก.ค./25 ก.ค.-03 .ค. 57

รหัสทัวร์ตุรกี  PR-IST-10D9N-MS


 

 

ทัวร์ตุรกี เจาะลึกตุรกี อิสตันบูล 10 วัน แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด สฟิงซ์ ปีใหม่ 2013

ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2013 ทัวร์ตุรกี  ปีใหม่ 2556 อิสตันบูล ฮิบโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ  อิสตันบูล ชานัคคาเล่ AYVALIK ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย เพอร์กามัม ASKLEPION House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ คูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ฮีเยราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเจีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นครใต้ดิน ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เกต เมืองกีซ่า มหาปีรามิด สฟิงซ์alt
ราคาทัวร์  53,999 บาท
กำหนดวันเดินทาง  สอบถาม 
Code PRIST-10D-MS(DEC)


 

 

ทัวร์ตุรกี ไฮไลท์ ตุรกี 6 วัน

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ชมนครอิสตันบูล กัลป์ลิโพลี่ อีซีบัท คานัคคาเล่ เมืองทรอย เบอร์ซ่า ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์alt
ราคาทัวร์  49,900 บาท
กำหนดวันเดินทาง  สอบถาม
Code  VGIST-6D-TK