บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ธิเบตทัวร์ลาซา ธิเบต พระราชวังโปตาลา หลานโจว 7 วัน 6 คืน

ทัวร์ลาซา ธิเบต พระราชวังโปตาลา หลานโจว 7 วัน 6 คืน

Share


ทัวร์ทิเบต เที่ยวธิเบต โปรแกรมทัวร์ทิเบต
ทัวร์ธิเบต เที่ยวธิเบต ราคาถูก 2013 ทัวร์ ทิเบต  โปรแกรมทัวร์ธิเบต 2556 ทัวร์ธิเบต กรกฏาคม 2556 ทัวร์ธิเบต ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ธิเบต 2013 ทัวร์ธิเบต ราคาถูก เที่ยวธิเบต 2556 ทัวร์ธิเบต เที่ยวธิเบตราคาถูก ท่องเที่ยวธิเบต 2013 ทัวร์ธิเบต เที่ยวธิเบตราคาถูก โปรแกรมทัวร์ธิเบต 2013

จุดเด่นทัวร์ธิเบต ทัวร์ปักกิ่ง คุนหมิง เมืองลาซา พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงกา พระราชวังโปตาลา วัดต้าเจา(โจคัง) ถนนแปดเหลี่ยม ร้านยาทิเบต ทะเลสาบ YAMDROK TSO อารามเซรา ร้านหินทิเบต ลาซา รถไฟสายประวัติศาสตร์ ผ่านชมวิวหลังคาโลก ทะเลสาบนัมซัว ลอดอุโมงค์เขาคุนหลุน หลานโจว หลานโจว สะพานจงซาน อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง คุนหมิง(นั่งเครื่องภายใน)
ยานพาหนะ /สายการบิน CHINA EASTERN (MU)
รหัสทัวร์ธิเบต MC-TBS-7D6N-MU

วันเดินทางผู้ใหญ่
เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
สอบถาม47,90047,90046,90045,9007,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เฉินตู ลาซา ธิเบต พระราชวังโปตาลา หลานโจว 7 วัน 6 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง
13.00
15.45
18.20
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เหินฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU 742
ถึง ท่าอากาศยานนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองคุนหมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)
พักที่คุนหมิง LONG WAY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2 คุนหมิง – เมืองลาซา –  -พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงกา
05.00
07.00
10.35
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
นำท่านเดินทางสู่เมืองลาซา โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน์เอเชีย เที่ยวบิน MU5837
เดินทางถึงสนามบินกงก่า เมืองลาซา จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ช เพื่อนำท่านเดินทางสู่ในตัวเมืองลาซา
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ ปรับสภาพร่างกาย
ข้อแนะนำในการปรับสภาพร่างกาย  เวลาเข้าโรงแรมก็ควรพักผ่อน นอนดูทีวี เดินเล่น จิ๊บน้ำบ่อยๆ หายใจลึกๆ หาของขบเคี้ยวแบบหวานๆ อาทิเช่นพวกช็อคโกแลท จะช่วยให้ร่างกายได้ปรับตัวได้ดีขึ้น (เพราะถ้านอนหลับอย่างเดียว ร่างกายทำงานน้อย ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก็ยิ่งน้อยไปอีก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3)
นำชม ตำหนักนอร์ปู้หลิงข่า อันเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ความหมายเดิมของชื่อ นอร์ปู้หลิงฆา แปลว่า “สวนอัญมณี” สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเองก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4)
พักโรงแรมทิเบต GANGJIAN  HOTEL (4 ดาว) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ มึนงง ทำให้อยากนอนอย่างเดียว (ห้ามทานยาที่ทำให้ง่วงนอน อย่างพวก ทิฟฟี่ ดีคอลเจน หรือยาแก้แพ้แก้ไข้ต่าง) และยังมีอาการท้องเสีย ท้องอืดหรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สําคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำอย่าให้นานเกิน 5-10 นาที ยาที่ใช้บนที่สูงที่นิยมใช้กัน
-DIAMOX ยานี้ช่วยเพิ่มการหายใจ ปวดศีรษะ มึนงง ยานี้ควารทานก่อนขึ้นที่ราบสูงประมาณ 24 ชั่วโมง และควรทานต่อเนื่องขณะอยู่บนที่สูง วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น(ครั้งละ ครึ่ง – 1เม็ด) ยานี้ห้ามคนที่แพ้ซัลฟานทานค่ะ
-ยาหงจิ่นเทียน มีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ เป็นยาที่นิยมใช้กันบนที่ราบสูงอีกชนิดหนึ่งและได้ผลค่อนข้างดี
-ออกซิเจนกระป๋อง / ออกซิเจนน้ำ นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมชอบซื้อออกซิเจนกระป๋อง ตรงนี้มีไว้สัก 1 กระป๋องเอามานอนกอดเล่น แต่ไม่ใช่ว่าเอามาดมตลอดเวลา เพราะถ้าเอามาดมอยู่บ่อยๆมันจะทำให้ร่างกายปรับสภาพบนที่สูงไม่ได้ เราก็จะขาดออกซิเจนไม่ได้ มันจะมีปัญหาเวลานอน จะทำหัยเรานอนไม่หลับ (ไม่ต้องนำจากเมืองไทยไปค่ะ ที่ลาซาลมีทุกโรงแรมบริการขายให้ค่ะไม่แพง)
วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา – วัดต้าเจา(โจคัง) – ถนนแปดเหลี่ยม-ร้านยาทิเบต
เช้า

 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)
นำชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี  ความสูงประมาณ 117 เมตร  พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ  คือ กษัตริย์ชองเซิน กัมโป  (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะ สร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อม แห่งนี้ เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบ จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ ที่ต่อเติม ในยุคหลัง  อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645 - 1693  (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14)เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง  พระราชวังสีขาว เป็นส่วนของสังฆาวาส  พระราชวัง สีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพของ องค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13)  และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎก
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)
นำชม วัดโจคัง (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ (Jokhang Temple) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่  สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป (อยู่ในปีค.ศ.620-649  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เช่นกัน  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซิน กัมโป จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฎว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง นิมิตรของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี กษัตริย์ ซองเซิน กัมโป ก็เลยสร้างให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ อาทิเช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์ ยา 2 เม็ด ที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ปรากฎว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแทะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว  นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1300 ปีก่อน  ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีน ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย /จากนั้นนำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ร้านยาทิเบต ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7)
พักโรงแรมทิเบต GANGJIAN HOTEL (4 ดาว) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 4 ทะเลสาบ YAMDROK TSO -อารามเซรา -ร้านหินทิเบต
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (8)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบที่สวยที่สุดของทิเบต ทะเลสาบ Yamdrok tso ทะเลสสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต เป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต (อีก 3 แห่งคือ LHAMA LA-TSO, MANASAROVAR และ MAN-TSO) ทะเลสาบนี้เป็นแหล่งรวมน้ำจาก YARLUNG TSANGPO  หรือแม่น้ำพรหมบุตร (BRAHAMAPUTRA) ทะเลสปนี้มีสีฟ้าเป็นสีเทอควอยซ์ ที่มองไปกว้างไกลสุดตา สมควรคแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับนคาลาซา ชมวิวระหว่างเส้นทาง ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9)
จากนั้นนำท่านชม อารามเซรา  สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ และได้ถูกทำลายใน ค.ศ. 1906 โดยประเทศจีน และได้ทำบูรณะใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งในภายหลัง อารามเซราตั้งอยู่ห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศเหนือ 2 ไมล์ อารามเซราจัดเป็นวัดที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่ประจำมากกว่า 6000 รูป และมีวิทยาลัยใหญ่ 3 แห่งตั้งอยู่ในวัด เพื่อเป็นที่สำหรับสอบระดับเกเช่ นอกจากนี้อารามเซรา ยังเป็นที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เช่นพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยหมึกสีทอง พระพุทธรูปที่ทำจากอัญมณีและหล่อจากทองเหลือง ทั้งที่เป็นศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีพระสงฆ์ปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม ซึ่งจะมีให้เห็นกันเป็นปกติ และเป็นไปอย่างเผ็ดร้อน และนําท่านแวะ “ร้านหินทิเบต” ให้ท่านชมหินศักดิ์สิทธิ์และนําโชคของชาวทิเบตที่มีความเชื่อว่า หากท่านใดมีไว้ครอบครองแล้วจะได้รับแต่สิ่งดี ๆ ป้องกันอันตราย ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินเบตเพื่อเป็นของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10)
พักโรงแรมทิเบต GANGJIAN  HOTEL (4 ดาว) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
(*** กรุณาแยกกระเป๋าใบใหญ่ฝากขึ้นรถไฟส่งไปซีหนิงล๊อคแม่กุญแจให้เรียบร้อยทุกใบ / ส่วนกระเป๋าใบเล็กให้จัดเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นสำหรับค้างบนรถไฟ 1 คืน ***)
วันที่ 5 ลาซา – รถไฟสายประวัติศาสตร์-ผ่านชมวิวหลังคาโลก-ทะเลสาบนัมซัว-ลอดอุโมงค์เขาคุนหลุน-หลานโจว
06.00
07.30

11.23
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (11) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองลาซา
(เวลาประมาณ) โดยรถไฟขบวนที่ K918 เดินทางสู่ซีหนิง หลานโจว * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) (บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ)
รถไฟจอดให้ชมวิวในบริเวณ ทะเลสาบนัมซัว (สูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางกม.)เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ
12.00

12.28

13.50

16.50
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนรถไฟ (12) รถไฟวิ่งผ่านอำเภอน่าจวี่ ผ่าน ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร และวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะติดๆ กันยึดยาวไปตามเส้นทางรถไฟ
รถไฟผ่าน เขาถังกู่ระ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก่อราตันตุง ยาว 14 กิโลเมตร ในช่องเขาถังกู่ระกาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑชิงไห่
รถไฟผ่าน แม่น้ำโทงเทียน (4,500 เมตร) ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว พระถังซ้ำจั๋งเดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียผ่านที่นี่ เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง
รถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เขอเขอซีลี่ เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุดและมีสัตว์มากที่สุดของจีนมีเนื้อที่ 8.3 เมตร ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี มีสัตว์ชนิดต่างๆ มากถึงกว่า 230ชนิด (ชาวทิเบตถือเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจามรีป่า ลาป่า และละมั่งป่า) นั่งรถไฟผ่านสะพานลอยฟ้า ส่วนข้างล่างเป็นช่องวิ่งของสัตว์ท้องถิ่น บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์ต่างๆมากมาย ชมวิวธรรมชาติของธารน้ำแข็งระหว่างทาง
18.50

18.30
รถไฟ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุน มีความยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร จากนั้นขบวนรถเลาะเลียบเขาเทวดาคุนลุ้นท่านจะมองเห็นภูเขาหิมะยู่ซู ตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้น(ด้านซ้ายมือของรถไฟ)ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น
บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารบนรถไฟ (13)
หลังอาหาร(พักค้างคืนบนรถไฟ)พักผ่อนกันตามอัธยาศัย....นิทราราตรีสวัสดิ์
วันที่ 6 หลานโจว-สะพานจงซาน-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง- คุนหมิง(นั่งเครื่องภายใน)
06.30
09.00
รับประทานอาหารบนรถไฟ (14)
(เวลาประมาณ) รถไฟถึงสถานีเมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมและเป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก นำท่านอาบน้ำ ทำภารกิจที่โรงแรมในเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากเมืองหลานโจว
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (15)
หลังอาหารนำท่านชม จงซานเถี่ยเฉียว เป็นสะพานแรกที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำหวงเหอในประเทศจีนมีขนาดความกว้างประมาณ 8 เมตร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 250 เมตร และชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง “หวงเหอหมู่ชิง”
ค่ำ
19.00
21.10
 
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (16) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหลานโจวเพื่อเดินทางไปคุนหมิง
เดินทางสู่คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2289 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงคุนหมิงนำท่านเข้าที่พัก
พักที่คุนหมิง  LONG WAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 7 คุนหมิง - สนามบิน-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (17)
10.00
13.40
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง
เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU 741
14.40 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ...


หมายเหตุ
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม ชั้นธรรมดา

2.  ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน / บนรถไฟ 1 คืน (ตู้นอน วีไอพี ห้องละ 4ท่าน)
3.  ค่าวีซ่าจีน และค่าทำเนียมขออนุญาติเข้าทิเบต
4.  ค่าภาษีสนามบินทุกที่
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 – 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
8.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
9.  บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
10. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน  และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
   - หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่+ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
   - หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
   - หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท
5. สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
   - ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
   - นำรูปถ่ายเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้,นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
   - นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน
1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 800 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,200 บาท

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

จีน | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ราคาถูก | ทัวร์จีน ราคาถูก 2561 | เที่ยวจีน โปรโมชั่น | โปรแกรมทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์เฉินตู | บินตรงจางเจียเจี้ยทัวร์อูลูมูฉี | ทัวร์สิบสองปันนา | จางเจียเจี้ย | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซัวเถาทัวร์กวางเจา | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จีน ปลายปี | อาหารจีน | กำแพงเมืองจีน | รีวิวโรงแรมเมืองจีน | ทัวร์กุ้ยหลิน เมืองจีน | ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน | ข้อมูลทัวร์จีน | Golden jaguar 金钱豹 โกลด์เด้น จากัวร์ | ข้อมูลทัวร์จีน | เตรียมก่อนเทียวจีน | บริษัท ทัวร์จีน | เที่ยวจีน ราคาประหยัด | จัดกรุ๊ปทัวร์จีน | ทัวร์จีน ทุกเส้นทาง | ทัวร์จีน สงกรานตื 2018 | ทัวร์ปักกิ่ง ซากุระ | ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก | ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล|เที่ยวต่างประเทศ|โปรแกรมทัวร์จีน|เที่ยวจีน สงกรานต์ 2561|ราคาทัวร์จีน ปีใหม่ |เที่ยวจีน ราคาถูก สงกรานต์ 2561