บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ สงกรานต์ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ สงกรานต์ 2017

 โทร: 02 736 1599
Hot Line 095 398 4141
Homeทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จัดกรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5 วัน 4 คืน วันปิยะ 2560 พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน รายการทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 60
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวครบ ราคาถูก 2560 นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ พระใหญ่เมืองจางฮว่า หมู่บ้านญี่ปุ่น ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย ไทเป ตึก 101  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้าน ไพน์สับปะรด ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง logo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,900 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 27-31 พ.ค./ 10-14, 24-28 มิ.ย./ 8-12, 22-26 ก.ค./ 12-16, 26-30 ส.ค./ 9-13, 23-27 ก.ย./ 7-11,14-18, 21-25 ต.ค. 60(วันปิยะ)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน MT-TPE-5D3N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ไทเป ไทจง พักโรงแรม 4 ดาว แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (XW)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ผู่หลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ไทจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิน ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ร้านขายของที่ระลึก ช้อปปิ้งพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมินติง logo nokscoot
ราคาทัวร์ไต้หวัน
16,900 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน HN-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 เถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง จีหลง จีหลงไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ดิวตี้ฟรี ชมตึกไทเป 101 น้ำตกสือเฟิน ผิงซีปล่อยโคมลอย ตลาดเก่าแก่เซินเคิง อาบน้ำแร่logo nokscoot
 ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,888 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4 วัน 3 คืน พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (CI)

ทัวร์ไต้หวัน 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 2560/2017 TAIPEI FISH MARKET ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค logo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 19,999 บาท
กำหนดวันเดินทางไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน ML-TPE-4D3N-CI