บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ปีใหม่ 2561 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จัดกรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป 101 ท่องเที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ 2018

 

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วันสงกรานต์ 2561 (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน วันสงกรานต์ 2561 ไทเป เมืองเจียยี่ เขาอาหลี่ซาน ไร่ชาอาหลี่ซาน ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย เมืองไถจง วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ตึก 101 ศูนย์จำหน่ายสร้อยเสริมสุขภาพ ร้านไพน์สับปะรด ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ร้านไพน์สับปะรด อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หอที่ระลึกเจียงไคเช็คlogo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 30,900 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน MT-TPE-5D4N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 ไทจง ไทเป ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง logo nokscoot
ราคาทัวร์ไต้หวัน
18,999 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 19-23 มี.ค. 61
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-5D3N-XW