บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์ การ์เดนส์บายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกี (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ การ์เดนส์บายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกี (SQ)

Share


ทัวร์สิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก เที่ยวสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ รายการทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวสิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก เที่ยวสิงคโปร์ รายการทัวร์สิงคโปร์ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก เที่ยวสิงคโปร์ ท่องเที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาถูก โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาถูก โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

จุดเด่นทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ สวนการ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ ชมโดมดอกไม้เมืองหนาว และโดมป่าฝน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน ตื่นตากับมารินาเบย์แซนด์ สถานคาสิโนระดับโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พิเศษ เมนูเลื่องชื่อ ปูผัดพริก และข้าวมันไก่บุนตงกี วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดศรีกฤษณะ  วัดพระทันตธาตุ  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ยานพาหนะ /สายการบิน  Singapore Airlines (SQ)
รหัสทัวร์สิงคโปร์ EM-SIN-3D2N-SQ


วันเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์
อัตราค่าบริการ ทัวร์สิงคโปร์
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 22,900 22,900 21,900 20,900 6,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ การ์เดนส์บายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกี (SQ)

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารินาเบย์แซนด์ – การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์
07.00

09.40
13.05
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 โซน K เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ 973
ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน ชมย่านการค้าต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออน รูปปั้นสิงโตทะเลริมอ่าวมารินาเบย์ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ และโรงละครริมน้ำ เอสพลานาด ซึ่งมีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่าตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร แล้วชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ที่บริเวณแรฟเฟิลส์แลนดิ้งไซต์ พร้อมถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ของเซอร์โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมง ชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นช้างทองสำริด ของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 แห่งสยาม ที่พระราชทานไว้ในวโรกาสที่ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรก แล้วนำท่านเดินทางสู่ซันเทคซิตี้ กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ลักษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมี Fountain of Wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือตั้งอยู่ตรงกลางหมู่อาคาร นำชมและถ่ายภาพกับมารินาเบย์ แซนด์ คาสิโนรีสอร์ทสุดหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง และสวนลอยฟ้าซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด โดยมีนัยด้านฮวงจุ้ยในการพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี (ไม่รวมบัตรสวนลอยฟ้า S$20) แล้วนำชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารินา การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ สัมผัสประสบการณ์น่าประทับใจในพื้นที่สีเขียวที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับการจัดแสดงพรรณไม้ได้อย่างงดงามที่สวนเบย์เซาธ์ ตื่นตากับซูเปอร์ทรีส์ หรือโครงสร้างแบบต้นไม้ขนาดเทียบเท่าตึกสูง 9-16 ชั้น ที่ออกแบบให้เป็นสวนแนวตั้ง โดดเด่นด้วยแสงสี พิเศษ เข้าชมโดมดอกไม้เมืองหนาว (Flower Dome) ที่ภายในติดแอร์เย็นฉ่ำ แสดงดอกไม้สีสันสดใสจากเมืองหนาวประชันความงดงามให้ถ่ายภาพ และโดมป่าฝน (Cloud Forest) ซึ่งแสดงพันธุ์ไม้เขียวชอุ่มในบรรยากาศภายใต้ม่านเมฆและละอองน้ำใสเย็นจากน้ำตก (รวมบัตร Flower Dome และ Cloud Forest S$28 หรือประมาณ 730 บาท ไม่ต้องเพิ่มเงิน)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูปูผัดพริก อาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์
นำท่านเข้าสู่ที่พักFurama City Centre / Riverview Hotel Singapore / Hotel Royal หรือเทียบเท่า(พัก 2 คืน)
วันที่ 2 สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกบนเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ อาทิ โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนน โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชียลเอฟเฟก ในไลท์! คาเมรา! แอคชั่น! สร้างโดยสตีเฟน สปีลเบิร์ก เมืองไซไฟ พบกับ แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลกโดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุด ทรานสฟอร์มเมอร์ เดอะไรด์ โซนอียิปต์โบราณ พบกับรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบคลานในความมืด จากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับโซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจูราสสิกปาร์กที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ที่วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิวชิว กับ 4 นักแสดงนำจากการ์ตูนมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ มาร์ตี้ เมลแมน และกลอเรีย ที่คอยต้อนรับเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลกกับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องเชร็ค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ก ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสื้อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่าและห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชียด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ไม่รวมบัตร MEMA S$5) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกี ร้านดังในสิงคโปร์
นำท่านเข้าสู่ที่พักFurama City Centre / Riverview Hotel Singapore / Hotel Royal หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดศรีกฤษณะ – วัดพระทันตธาตุ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ย่านวอเตอร์ลู เพื่อสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวสิงคโปร์ ภายในวัดยังมีรูปปั้นของพระโพธิธรรม และหมอเทวดาฮัวโต๋ ชมความงดงามแปลกตาของวัดศรีกฤษณะ ซึ่งอยู่ใกล้กัน แสดงถึงความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์เพื่อนมัสการพระทันตธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (บางท่านเรียกว่าพระเขี้ยวแก้ว แต่แท้จริงแล้วเป็นฟัน มิใช่เขี้ยว) บนชั้น 4 ของวัด ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัยในย่านไชน่าทาวน์ แล้วนำท่านไปช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย) ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี
18.35
20.00
นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ 978
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตรานี้รวม    
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจรและค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้องเด็กพักรวม)
- ค่าเข้าชมสถานที่รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตรานี้ไม่รวม    
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์มินิบาร์อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือกรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตั๋วเครื่องบินเพิ่มราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจัดการเดินทางให้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
5. การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้ กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทั้งนี้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลำ ซึ่งบริษัทฯ ต้องวางมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share