Homeทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย ราคาถูก 2561 เที่ยวมองโกเลีย ทัวร์มองโกเลีย มองโกล นั่งอูฐชมทะเลทราย นอนกระโจม เจงกีสข่าน เที่ยวมองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย ฮูเหอเฮ่าเทอะ 6 วัน 5 คืน ขี่อูฐชมทะเลทรายสุดขอบฟ้า ( 3U )

ทัวร์มองโกเลีย รายการทัวร์มองโกเลีย มองโกเลียราคาถูก ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ตามรอยเจงกีสข่าน
ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์มองโกเลียนอก ทัวร์มองโกเลียใน ราคาถูก
ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ตามรอยเจงกีสข่าน โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน วัดต้าเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)  ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า  ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) การแสดงรอบกองไฟ  กระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน  เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)  อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย  เมืองออร์ดอส    สุสานเจงกีสข่าน  อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย  เขตเมืองใหม่คังปาสือ  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)logo sichuan airlines
 ราคาทัวร์มองโกเลีย 29,999 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์มองโกเลีย 11-16, 25-30 พ.ค./ 8-13 มิ.ย. 61
รหัสทัวร์มองโกเลีย  SS-MGL-6D5N-3U