บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย 2561 เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์มาเลเซีย 2561 เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

Share


ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560

จุดเด่นทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย 2561 กัวลาลัมเปอร์จัตุรัสปุตรา สะพานวาวาซัน รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง เฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า คาเมรอนไฮแลนด์ ไร่ชา น้ำตกเลคอิสกันดา ไร่สตรอเบอรี่ วัดถ้ำบาตู จัตุรัสเมอร์เดกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ วัดเทียนโฮ่ว ตึกปิโตรนัส ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC
ยานพาหนะ /สายการบิน Malaysia Airlines (MH)
รหัสทัวร์มาเลเซีย EM-KUL-4D3N-MH


วันเดินทางทัวร์มาเลเซีย
อัตราค่าบริการทัวร์มาเลเซีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 15,900 15,900 14,900 13,900 5,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 2561 เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

วันแรก กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์
03.20 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน Malaysia Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.00
09.10
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 797
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) นำท่านรับสัมภาระ และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ชมความงามของสนามบินที่สร้างขึ้นตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า แล้วนำท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง แล้วเดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่บริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช็อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง อาทิ Vincci หรือ VNC ซึ่งราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัว หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)
ค่ำ (อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เก็นติ้งไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์ เมืองตากอากาศบนยอดเขาในกลิ่นอายแบบชนบทในอังกฤษ บนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,500 ฟิต หรือเกือบ 1,400 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา คาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศมาเลเซีย ชมน้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟ
นำท่านเข้าสู่ที่พักHeritage Hotel Cameron Highlands / Hotel Titiwangsaหรือเทียบเท่า
วันที่ 3 คาเมรอนไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้วนำท่านชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนำชมไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang) ระหว่างทาง ให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด แล้วนำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำบาตู ศาสนสถานในศาสนาฮินดูซึ่งอยู่นอกประเทศอินเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นวัดที่สร้างถวายแด่องค์พระขันทกุมาร เทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม ให้ท่านได้สักการะรูปปั้นพระขันทกุมารสีทององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 42.7 เมตร (140 ฟิต)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักAncasa Hotel / Sky Express Hotel หรือเทียบเท่าอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรีหรือช็อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง อาทิ ย่านบูกิตบินตัง
วันที่ 4 กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร แล้วนำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชั้น โดยมีสะพานเชื่อมที่ชั้น 41 และ 42 จากนั้นนำชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อซื้อหาช็อกโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช็อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
18.50
20.00
นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 776
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

หมายเหตุ
กรุณา ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไขการจองทัวร์มาเลเซีย

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม กรณีพักบนเก็นติ้งฯ ไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ    
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือกรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตั๋วเครื่องบินเพิ่มราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจัดการเดินทางให้โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
5. การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้ กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทั้งนี้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลำ ซึ่งบริษัทฯ ต้องวางมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือที่พัก และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share