บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย 2561 กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์มาเลเซีย 2561 กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH)

Share


ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ราคาทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 2560 ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 เที่ยวมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 ตึกแฝด มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 2560 นั่งกระเช้า เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวมาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

จุดเด่นทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย 2561 เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา วัดเทียนโฮ่ว ตึกแฝดปิโตรนัส ลิ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กัวลาลัมเปอร์ มัสยิดปุตรา ทะเลสาบปุตรา สะพานวาวาซัน อิสตานาเนการา จัตุรัสเมอร์เดกา อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง โรงงานดีบุก ช็อปปิ้งเฟิร์สท์เวิลด์ วัดถ้ำบาตู โรงงานช็อกโกแลต
ยานพาหนะ /สายการบิน
Malaysia Airlines (MH)
รหัส ทัวร์มาเลเซีย EM-KUL-3D2N-MH


วันเดินทางทัวร์มาเลเซีย
อัตราค่าบริการทัวร์มาเลเซีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเลเซีย 2561 กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH)

วันแรก กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา
03.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน Malaysia Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.00 เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 797
09.10 ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) นำท่านรับสัมภาระ และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ชมความงามของสนามบินที่สร้างขึ้นตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang) นำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ancasa Hotel / Sky Express Hotel หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี หรือช็อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง อาทิ ย่านบูกิตบินตัง
วันที่ 2 กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร แล้วเดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel ระหว่างทางจากนครกัวลาลัมเปอร์ แวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที สู่รีสอร์ทบนยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเลเซีย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่บริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช็อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง อาทิ Vincci หรือ VNC ซึ่งราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัว หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว) (อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทาง ให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด แล้วนำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำบาตู ศาสนสถานในศาสนาฮินดูซึ่งอยู่นอกประเทศอินเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นวัดที่สร้างถวายแด่องค์พระขันทกุมาร เทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม ทรงเป็นพระโอรสของพระศิวะ และพระอุมาเทวี ให้ท่านได้สักการะรูปปั้นพระขันทกุมารสีทององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 42.7 เมตร (140 ฟิต)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชั้น โดยมีสะพานเชื่อมที่ชั้น 41 และ 42 จากนั้นนำชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อซื้อหาช็อกโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช็อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
18.50 นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 776
20.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม กรณีพักบนเก็นติ้งฯ ไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทประกันฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป *อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านอยู่ที่มาเลเซีย (พูดภาษาไทย)*


การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share