บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กระเช้านองปิง เกาะลันเตา 9999 (FD)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กระเช้านองปิง เกาะลันเตา 9999 (FD)

Share


ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊าราคาถูก เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า 2559 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า 2559 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก เวเนเชี่ยน Macau Venatian มาเก๊า โปรแกรมทัวร์มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า 2559 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก ทัวร์มาเก๊า โปรแกรมทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง

จุดเด่นทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 2559 มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้ สแควร์ THE VENETIAN จูไห่ ตลาดใต้ดินก่งเป่ย ถนนสายโรแมนติก Lover Road ศูนย์จำหน่ายสมุนไพรจีน จงซาน ร้านหยก ร้านผ้าไหม เซินเจิ้น ชม Deep Blue Fam 3D Water Show ฮ่องกง วัดแชกงเมียว โรงงานจิวเวอร์รี่ กระเช้าลอยฟ้านองปิง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET MALL
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์มาเก๊า MT-MFM-3D2N-FD

วันเดินทางทัวร์มาเก๊า
อัตราค่าบริการทัวร์มาเก๊า
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 9,999 9,999 9,999 9,999 4,000

***หมายเหตุ***
อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน
***การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว และหากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทน ต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

หมายเหตุ
: เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กระเช้านองปิง เกาะลันเตา 9999 (FD)

วันแรก  กรุงเทพ ฯ(ดอนเมือง) - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - THE VENETIAN - จูไห่
03.30
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1-2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
06.40
10.40
เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD 760 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ตัวเมืองมาเก๊า เกาะที่มีพื้นที่รวมเพียง 29.5 ตารางกิโลเมตร แต่กลับเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน และเสี่ยงโชค ที่เกาะมาเก๊ามีคาสิโนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งโรงแรมรีสอร์ท หรูหราจำนวนมากรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุก มุมโลก จนได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียในปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 ) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เพื่อนมัสการเจ้าแม่ทับทิมที่สร้างในปลายสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่เก็บหลักศิลาจารึกที่มีอายุกว่า 600 ปี สร้างเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ ซึงแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนแผ่นดินมาเก๊า.....นำท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งเป็นชากของโบสถ์คาทอลิคที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะมาเก๊าในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเก่แก่ที่หลงเหลืออยู่ในเกาะมาเก๊า นำชม เซนาโด้ สแควร์ แหล่งรวมร้านค้าที่คึกคักที่สุดในเกาะมาเก๊า ท่านจะได้พบกับร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านขนมพื้นเมืองที่เปิดเรียงรายอยู่สองฝั่งตรอกที่แคบแต่คราคั่งด้วยนัก ท่องเที่ยว...... จนสมควรแก่เวลา นำท่านไปสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียที่ THE VENETIAN คาสิโนชื่อดังระดับโลกและศูนย์การค้าในร่มสุดหรูที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเว นิวสตรีท ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้านค้า ได้เวลาอันสมควรพาท่านนั่งรถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จูไห่
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 2 )
หลังอาหารให้ท่านเดินชมสินค้าที่ตลาดใต้ดินก่งเป่ย แหล่งรวมร้านค้าขนาดย่อมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจูไห่ สินค้าที่วางจำหน่ายมีตั้งแต่สินค้าแบรนด์จีน สินค้าแบรนด์ต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง รองเท้า เครื่องใช้ทั่วไป ของเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น......จนควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม  
พักที่ จูไห่ 365 Hotel หรือโรงแรมระดับ 4 ดาวในเมืองจูไห่
วันที่ 2 จูไห่ - ถนนคู่รัก - ยาบัวหิมะ - เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - อาหารซีฟู้ด - ชม 3D water show
เช้า     
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 3 )
นำท่านสู่ถนนสายโรแมนติกของเมืองจูไห่ Lover Road หรือ ถนนคู่รัก ถนนสายนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับคู่รัก โดยเชื่อกันว่าถ้าคู่รักใดก็ตามที่ได้มาให้สัญญาใจกันบนถนนสายนี้จะมีความ รักที่ยั่งยืง จากนั้นชมศูนย์จำหน่ายสมุนไพรจีน และยาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” ที่มีสรรพคุณหลากหลาย แก้น้ำร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แก้ริดสีดวง,ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงซาน เมืองที่เป็นบ้านเกิดของ ดร. ซุน ยัด เซน ผู้นำจีนผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
หลังอาหารนำท่านชมร้านหยก ชมผลิตภัณฑ์หยกอันเป็นเครื่องประดับที่คนจีนนิยมพกติดตัว เพราะเชื่อว่าหยกเป็นวัตถุนำโชค.....ชมร้านผ้าไหม สินค้าขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีต กระทั่งปัจจุบัน .......จนควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื้นที่ติดกับฮ่องกง จากอดีตเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของจีน ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปัจจุบัน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 5 ) เมนูอาหารทะเล ไวน์แดง ณ Seafood Street ของเมืองเเซินเจิ้น
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุด Deep Blue Fam 3D Water Show ซึ่งเป็นการแสดงแนวใหม่ที่มีมนุษย์ นก ปลาเป็นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีการใช้ม่านน้ำ น้ำพุ  แสงเลเซอร์ โปรเจคเตอร์ แสงสี พลุสี เสียงดนตรี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการแสดงใหม่ล่าสุดของโลกมาประกอบการแสดง
พักที่ CENTURY PLAZA  HOTEL หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 3 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงเมียว - ขึ้นกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งเอาท์เลทซิตี้เก็ต - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เช้า


รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 5 ) 
จากนั้นเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทาง สู่ เกาะฮ่องกง นำท่านนั่งรถไฟฟ้า ฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง
นำท่านเที่ยวเกาะ จากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงเมียว หรือ วัดกังหันลม ตามตำนานเล่าว่า  มีแม่ทัพชาวจีน นามว่า แชกง ผู้มีความเก่งกาจในการรบอย่างมาก จนได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทุกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่ท่านแม่ทัพออกศึก ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันไปที่ใด ก็จะนำชัยชนะและความโชคดีมีสิริมงคลให้แก่กองทัพ จนเป็นตำนานเล่าขานมาถึงปัจจุบัน และได้มีการสร้างวัดแชกงหมิวขึ้น เป็นที่เชื่อกันในหมู่ชาวจีนและฮ่องกงว่าการบูชาเทพเจ้าแชกงเป็นการเสริม สิริมงคลแก่ชีวิต และนำมาซึ่งโชคลาภ เมื่อท่านอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆ มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความ เจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ฮ่องกง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าฮ่องกงตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ฮ่องกง ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะฮ่องกง
***ไม่มีบริการอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย***
18.30
20.50
22.45
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายที่จุดนัดพบ และนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 503   
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***


เงื่อนไขการจองทัวร์มาเก๊า

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ         
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย                   
4. ค่าอาหาร 5 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หาก ท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ               
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ                       
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง
8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เฉพาะพาสปอร์ตไทย (วีซ่ากรุ๊ป) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 30 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า     
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (พาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม (เงื่อนไขแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน)
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและฮ่องกงเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4. พาสปอร์ต อเมริกา ค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,600 บาท (ยื่นด้วยตัวท่านเอง)
***หมายเหตุ: พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำการแจ้งเข้า แจ้งออก ที่กงศุลกากร ก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้ง***

เงื่อนไขการจอง
1. มัดจำงวดแรก 5,000.- บาท หลังจากมัดจำแล้วเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วัน หลังการจอง
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 

เงื่อนไขการยกเลิก
เนื่อง จากราคาทัวร์เป็นโปรโมชั่นพิเศษ  หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ในทุกกรณีแต่ สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ก่อนเดินทาง 7 วัน โดยมีค่าใช่จ่ายในการเปลี่ยนตั๋ว  

กรณีคณะออกเดินทาง    
1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)       
2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                           
3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)

หมายเหตุ  
1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทาง เรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึด ถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
10. ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พึงพอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share