บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮีคาว่า โซอึนเคียว 6 วัน 4 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮีคาว่า โซอึนเคียว 6 วัน 4 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (TG)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
japan tour ทัวร์ญี่ปุ่น รายการทัวร์ญี่ปุ่น ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก วันแม่ 2560 japan ทัวร์ฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ราคาถูก วันแม่ 2017 ทัวร์ฮอกไกโด ชอปปิ้งฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นวันแม่ 2560 ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ เที่ยววันแม่ 2560 ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นวันแม่ 2560 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยววันแม่ โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮีคาว่า โซอึนเคียว วันแม่ 2560 หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า พิพิธภัณฑ์สาเก โซอึนเคียวสาม โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ ไอซ์ พาวิลเลียน สวนดอกไม้ชิคิไซ บ่อน้ำสีฟ้า โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น VG-TYO-6D4N-TG

วันเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น อัตราค่าบริการ ทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-15 ส.ค. 60 (วันแม่)
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
50,900
28,500
50,900
28,500
45,900
25,900
38,500
21,500
9,900
9,900
12-17 ส.ค. 60
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
49,900
28,500
49,900
28,500
45,000
25,900
37,800
21,500
9,900
9,900

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮีคาว่า โซอึนเคียว 6 วัน 4 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (TG)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG670
วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - โซอึนเคียว
เช้า ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันตก เพื่อนำท่านเข้าชม หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิดอาทิเช่น “หมีขั้วโลกหนือ”, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ำ, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะ, หมีสีน้ำตาล และยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โซอึนเคียว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3 โซอึนเคียว - น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - คามิคาว่า - ไอซ์ พาวิลเลียน - บิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - บ่อน้ำสีฟ้า - ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ น้ำตกกิงกะ ถูกเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกสีเงิน เพราะในฤดูร้อนจะเห็นน้ำไหลเป็นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย ดูอ่อนช้อยงดงามจนมีผู้ให้สมญานามว่าอนนะดะกิหรือน้ำตกผู้หญิง ส่วนน้ำตกริวเซย์ ที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รับสมญานามว่าโอะโตะโกะดะกิ หรือน้ำตกผู้ชาย เพราะลักษณะของเส้นน้ำตกที่ใหญ่กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่องภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กับผู้ชาย และได้รับคัดเลือกให้ติดอับดับ 1 ใน 100 แห่งของน้ำตกญี่ปุ่นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้พร้อมกันจากจุดชมวิว จากนั้นนำท่านสู่เมืองคามิคาว่า เพื่อชม ไอซ์ พาวิลเลียน เมื่อท่านเดินเข้าไปข้างในก็จะพบทางเดินที่เป็นเหมือนอุโมงค์น้ำแข็งและบางจุดเป็นเหมือนหินงอกหินย้อย ซึ่งภายในส่วนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ -20 องศา แต่ถ้าต้องการสัมผัสความหนาวเย็นมากกว่านี้ จะมีถ้ำเล็กๆ เมื่อเข้าไปกดปุ่ม จะมีลมพายุกระหน่ำพัดใส่ ซึ่งท่านจะสัมผัสกับอุณหภูมิที่ -40 องศาได้ในทันที
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama Road ทั้ง 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสำหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สีสันสวยงาม รวมทั้งมองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั้นบางบริเวณถูกจัดทำเป็นที่พักชมวิว มีร้านขายของและห้องน้ำอำนวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สีสันสดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสายตา นำท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองบิเอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วนความอัศจรรย์ของบ่อน้ำแห่งนี้ก็คือ น้ำในบ่อจะมีสีฟ้าที่สดและสวย โดยสาเหตุที่น้ำในบ่อเป็นสีฟ้านั้นก็คือ สารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากเหมือนกับชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ และสีฟ้าที่เราได้เห็นนั้นจะสดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ส่องลงมาในวันนั้นๆ และจุดที่เราไปยืนมองด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้น ผังเมืองจึงถูกออกแบบตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย                   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ซัปโปโร - อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเองในเมืองซัปโปโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิว)
เที่ยง - ค่ำ     อิสระมื้อกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
เช้า

10.30
15.30
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควรนำทุกท่านสู่ สนามบินซิโตเสะ
เหินฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลญี่ปุ่น รีวิวภาพโรงแรมญี่ปุ่น รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น รีวิวภาพอาหารญี่ปุ่น

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน  : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :     
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

 


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2017 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2559 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด สงกรานต์ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2017 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560