บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต กิฟุ ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน วันแรงงาน 2560 ช้อปปิ้งห้างอิออน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต กิฟุ ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน วันแรงงาน 2560 ช้อปปิ้งห้างอิออน (TG)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก วันแรงงาน 60 เที่ยวญี่ปุ่น ช้อปปิ้ง โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 2015 japan tour เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ วันแรงงาน 60ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก 2580 ทัวร์ญี่ปุ่น 2017 โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ปราสาทมัทสึโมโต้ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น กิฟุ 2560 แพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ สถานที่เที่ยวญีปุ่น เกียวโต 2560

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต กิฟุ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ นาโกย่า วันแรงงาน 2560 วัดคิโยมิสึ อาราชิยาม่า ร้านกล่องดนตรี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิชูจิ ตลาดเช้า มัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งอิออน ศาลเจ้าโอสึคันนง โอเอซิส 21 ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Air (TG)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น  VG-TYO-6D3N-TG


วันเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 60(วันแรงงาน)
ราคาไม่รวมตั๋ว
50,900
30,000
50,900
30,000
45,900
27,000
38,300
22,500
7,900
7,900

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต กิฟุ ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน วันแรงงาน 2560 ช้อปปิ้งห้างอิออน (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
20.30

23.30
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์หมายเลข D เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
วันที่ 2 โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - ร้านกล่องดนตรี - นาโกย่า
07.00 เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรและตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่  ช็อกโกแลต ฯลฯ   กิมจิ  ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก  HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านกลับไปยังร้านกิโมโน เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นชุดปกติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านสู่ ร้านกล่องดนตรี (Orgel Doh) เพลิดเพลินกับสีสันและดีไซด์ของกล่องดนตรีนานาชนิด ซึ่งมีตั้งแต่พวงกุญแจไปจนถึงนาฬิาแขวนผนัง ให้เสียงดนตรีไพเราะเสนาะหูเพียงแค่คุณสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด และยังมีโซนที่ให้คุณสามารถออกแบบกล่องดนตรีที่ไม่ซ้ำแบบใครด้วยตัวเองอีกด้วย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาโกย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SAKAE TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิชูจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยังคงความสวยงานจวบจนทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่  ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน คำว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมอันเงียบสงบที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต นำท่านผ่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี จากนั้นเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HIDA PLAZA TAKAYAMA หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 4 ทาคายาม่า - ตลาดเช้า - มัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งอิออน
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม้หลากหลายชนิด อาหารพื้นเมืองที่นำมาปรุงสดๆ สะอาด และยังมีเสื้อผ้า กระเป๋า ของแกะสลัก ของเล่น ของที่ระลึก ของพื้นเมืองต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ไร่วาซาบิ บริเวณนี้มีชื่อเสียงในการผลิตวาซาบิที่ดีที่สุดจากน้ำบริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น แม่น้ำที่กว้างและลึก ไหลลงมาจากภูเขา ไหลผ่านกังหันน้ำ จากนั้นกระจายไปในระหว่างต้นวาซาบิ ในพื้นที่ราบบริเวณกว้าง มีแปลงต้นวาซาบิเป็นแถวเรียงรายต่อๆกัน แปลงกรวดหินที่มีน้ำใสเย็น ไหลช้าๆ ผ่านต้นวาซาบิ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นวาซาบิ ท่านจะได้พบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของวาซาบิ ไม่ว่าจะเป็น ไอศครีมรสวาซาบิ ขนมรสวาซาบิ จากนั้นชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม MUTSUMOTO TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 มัตสึโมโต้ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อนำท่านเข้ามนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าโอสึคันนง สร้างมาตั้งแต่สมัยคามากุระ แม้จะได้รับความเสียหายจากทั้งอุทกภัยและไฟไหม้มาแล้ว แต่ตัววัดก็ได้รับการบูรณะจนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางย่านโอสุถือเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยจิตศรัทธาการมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวอาคารวัดด้านในเป็นหอสมุดขนาดกลางใช้เก็บตำราโบราณทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษาจีนกว่า 15,000 เล่มด้วยกัน บางเล่มนั้นถูกยกให้เป็นสมบัติของชาติเพราะมีเนื้อหาที่บอกเล่าถึงแก่นแกนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นอันเป็นประวัติศาสตร์ของย่านโอสึ (OSU) เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของเมืองนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าเพื่อเมือง อาหาร และชมวัฒนธรรมของย่านโอสึได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ โอเอซิส 21 แลนมาร์คของย่านซาเคเอะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบคล้ายกับยานอวกาศ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยกระจกและท่อเหล็ก เป็นที่ๆ รวมร้านอาหารมากมาย ร้านคาเฟ่ ร้านสินค้าท้องถิ่น ร้านเสื้อผ้า และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงไฟในยามค่ำคืน ทำให้โอเอซิส 21 เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อทำการเช็คอิน
วันที่ 6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ   
00.30
04.30
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลญี่ปุ่น รีวิวภาพโรงแรมญี่ปุ่น รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น รีวิวภาพอาหารญี่ปุ่น


เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :     
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 


บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2017 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2559 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด สงกรานต์ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2017 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560