บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร บิเอะ ฟูราโน่ 6 วัน 4 คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร บิเอะ ฟูราโน่ 6 วัน 4 คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (TG)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
ญี่ปุ่น ซัปโปโร ทุ่งลาเวนเดอร์ โทมีตะฟาร์ม เที่ยวญี่ปุ่น 2560 เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวต่างประเทศ ราคาทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ทุ่งลาเวนเดอร์ 2017 สวนหมี เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 2017 tourjapan เที่ยวญี่ปุ่น รายการทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ฮอกไกโด ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซับโปโร ทุ่งลาเวน 2017 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ท่องเที่ยวฮอกไกโด ขาปูยักษ์

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร บิเอะ ฟูราโน่ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2560 ฟาร์มชิคิไซ โนโบริเบทสึ นิกเซ่ มารีนพาร์ค นั่งกระเช้าขึ้นชมสวนหมี จิโกขุดานิ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สวนผลไม้ ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น VG-TYO-6D4N-TG

วันเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
4-9, 9-14, 26-31 ก.ค. 60
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
58,900
30,500
58,900
30,500
53,000
27,500
44,500
22,900
9,900
9,900

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร บิเอะ ฟูราโน่ 6 วัน 4 คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (TG)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG670
วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - ฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - บิเอะ - ฟาร์มชิคิไซ - ยูบาริ
08.30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร และดอกไม้
นำท่านชมฟาร์มโทมิตะ สถานที่บุกเบิกการปลูกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ทอดยาวไปไกลจนสุดลูกหูลูกตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama Road ทั้ง 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสำหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สีสันสวยงาม รวมทั้งมองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั้นบางบริเวณถูกจัดทำเป็นที่พักชมวิว มีร้านขายของและห้องน้ำอำนวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สีสันสดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสายตา นำท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มกับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองยูบาริเพื่อเข้าสู่ที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม YUBARI RESORT SHUPARO หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก
พิเศษ!!! บุฟเฟต์เมล่อนในมื้ออาหารค่ำของโรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3 ยูบาริ - โนโบริเบทสึ - นิกเซ่ มารีนพาร์ค - นั่งกระเช้าขึ้นชมสวนหมี - จิโกขุดานิ - ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด เพื่อเข้าชม นิกเซ่ มารีนพาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำนานาชนิด นำท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนจะน่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน ที่พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่างท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ด จากนั้นท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรกแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนผลไม้ยามาโตะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ โอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ยามาโมโตะ อิสระให้ท่านได้เก็บและชิมเชอร์รี่สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น **ชนิดของผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณผลไม้ในสวน ทางสวนอาจเปลี่ยนชนิดผลไม้เป็น พรุน พลัมหรือพีช** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย                   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 720 เยน)
เที่ยง - ค่ำ อิสระมื้อกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 ซับโปโร - สนามบินชิโตเสะ
เช้า

10.30
15.30
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากอาหารเช้า นำทุกท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ
เหินฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

ข้อมูลญี่ปุ่น รีวิวภาพโรงแรมญี่ปุ่น รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น รีวิวภาพอาหารญี่ปุ่น


เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน  : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :     
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

 


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน


Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2017 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2559 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด สงกรานต์ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2017 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560