บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน เล่นสกี ทานสตรอเบอร์รี่ไม่อั้น (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน เล่นสกี ทานสตรอเบอร์รี่ไม่อั้น (TG)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 ช้อปปิ้งญี่ปุ่น สถานที่ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก สงกรานต์ 2561 เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก japan tour ทัวร์ต่างประเทศ บริษัททัวร์ต่างประเทศ เที่ยวญี่ปุ่น สถานที่เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก 2561 เที่ยวญี่ปุ่น เส่นหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุดอกะ ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี รายการทัวร์ญี่ปุ่น 2561 ญี่ปุ่นแช่ เที่ยวญี่ปุ่น รายการทัวร์ญี่ปุ่น สถานที่เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ยี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ ราคาถูก 2561

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เล่นสกี ทานสตรอเบอร์รี่ไม่อั้น 2561 ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน คามาโดะ จิโกกุ ชมโรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ ฟาร์มสตอเบอรี่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สวนมิฟูเนะ อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ DUTY FREE ลานสกี โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น HN-TYO-6D4N-TG


วันเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการ ทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน
ผู้ใหญ่พักกับเด็ก
ห้องละ 2 ท่าน
เผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็ก 1ท่าน( 2-12ปี)
ทารก
ไม่เกิน 2 ปี
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16 - 21, 23 - 28 ม.ค./ 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 45,900 43,900 41,900 12,000 10,500
6 - 11, 13 - 18, 20 - 25 ก.พ./ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 61 45,900 43,900 41,900 12,000 10,500
6 - 11 มี.ค. 61 45,900 43,900 41,900 12,000 10,500
13 - 18, 20 - 25 มี.ค. 61 46,900 44,900 42,900 14,000 10,500
27 มี.ค. - 1 เม.ย./ 3 - 8 เม.ย. 61 48,900 46,900 44,900 16,000 10,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน เล่นสกี ทานสตรอเบอร์รี่ไม่อั้น (TG)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุกุโอกะ
22.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ- คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ - โรงแรมออนเซน   
01.00
08.00
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY’S (TG)  เที่ยวบิน ที่ (TG 648)
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)  หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...  สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้น เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรงใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู
นำท่านสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” (Yufuin Village) เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่จัดเป็นเมืองมีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JigokuMeguri) หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน นำท่านชมคามาโดะ จิโกกุ (Kamado Jigoku) หรือ “นรกกระทะทองแดง (Oven Hell หรือ Cooking Pot Hell)” เป็น 1 ใน 8 Jigoku Meguri ทัวร์บ่อน้ำพุร้อนในเมืองเบปปุ ที่ได้ชื่อนี้ เนื่องจากในอดีต เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปรุงอาหารนั่นเอง ยักษ์ที่ยืนอยู่บนหม้อปรุงอาหารนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
จากนั่นเดินทางสู่ Myoban Yunosato เราจะพบกับกระท่อมที่ทำจากฟางแห้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตยุโนะฮานะ (Yunohana-flowers of the hot spring) หรือผลึกน้ำแร่ธรรมชาติที่สกัดได้มาจากน้ำพุร้อนในบริเวณนี้ด้วยวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด แอนตี้แบคทีเรีย ใช้เป็นเกลือสำหรับใส่อ่างน้ำ และเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง สบู่และโลชั่น เรียกได้ว่าเป็น Take home hot spring เลย เพราะซื้อเกล็ดผงนี้กลับไปแช่น้ำในอ่างที่บ้านก็รู้สึกเหมือนแช่ออนเซ็นในธรรมชาติยังไงยังงั้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Fugetsu Hammond หรือเทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)   
วันที่ 3 ฟาร์มสตอเบอรี่ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - สวนมิฟูเนะ  - ฟุกุโอกะ - โรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ฟาร์มสตอเบอรี่ ด้วยกิจกรรมที่คุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอรี่ได้ไม่จำกัด รับประทานกันให้อิ่มภายในเวลา 30 นาที! สตอเบอรีที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมี ชิมได้เติมที่อย่างสบายใจ! สตอเบอรี่ที่นี่ปลูกท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้สตอเบอรี่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน อร่อยที่สุด!
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ(Yutoku Inari Shrine) ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
นำท่านเดินทางสู่ซากะ ชมสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน(Mifune-yama Rakuen) เป็นสวนจัดแต่งขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตีนเขา Mifune(เขาลูกนี้สูง 210 เมตร) ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสต์ส่วนตัวของขุนนางซึเกโยชิ นาเบะซึมะ(Shigeyoshi Nabeshima) ภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี จึงสามารถเข้าชมได้ทุกฤดู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนก็จะเต็มไปด้วยความสดใสของดอกไม้ในหลายๆจุด ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มีดอกซากุระให้ชม
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฟุกุโอกะ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(อิสระไม่มีรถรับส่งในบริเวณ ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง)     
“คะแนลซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100 เยน  เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบับที่ชอบได้ตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำคืน ร้านค้ารถเข็นหรือ “ยะไต”ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ หัวค่ำจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
** ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 DUTY FREE  - ลานสกี - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - โรงแรม   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE STAR SHOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านเดินทางสู่ลานสกี บริเวณลานสกีมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก รวมค่าเล่นกระดานเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต Tosu Premium Outlets  เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Karatsu Royal Hotel หรือเทียบเท่า
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)   
วันที่ 6 สนามบินฟุกุโอกะ – ประเทศไทย
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะเพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
11.40
15.40
ออกเดินทางจากสนามฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) เที่ยวบินที่ (TG649)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
กรุณา ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้

ข้อมูลญี่ปุ่น รีวิวภาพโรงแรมญี่ปุ่น รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น รีวิวภาพอาหารญี่ปุ่น

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8. หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        
1. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
4. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000  บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
• ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 


       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท | ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561ซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด ปีใหม่ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2018 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561