บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ 5 วัน 3 คืน บุฟเฟต์ขาปู (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ 5 วัน 3 คืน บุฟเฟต์ขาปู (TG)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
tourjapan แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 2560 japan tour ทัวร์ญี่ปุ่น บริษํททัวร์ต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ 2560 ทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น รายการทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 2017 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2017 เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ 2017 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2017 เที่ยวญี่ปุ่น ชินจูกุ ช้อปปิ้งญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว

จุดเด่นทวัร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เทนจิน มอลล์ นางาซากิ ไชน่า ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะสวนโกลฟเวอร์ สะพานแว่นตา อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น VG-TYO-5D3N-TG


วันเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
5-9, 27-31 ก.ค./ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 60
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,900
16,500
26,900
14,900
22,500
12,500
22,500
12,500
6,900
6,900 

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ 5 วัน 3 คืน บุฟเฟต์ขาปู (TG)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย
วันที่ 2 ฟุคุโอกะ -  ศาลเจ้าดาไซฟุ - เทนจิน มอลล์ - นางาซากิ - ไชน่า ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ
00.50
08.00
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ป่น เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นำท่านมนัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ออฟฟิศสำนักงาน ถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองที่สำคัญของเมืองฟุคุโอกะ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรือรู้จักกันในชื่อไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันไชน่าทาวน์เมืองนางาซากินี้ โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง(Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถั่วงอก กะหล่ำปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นราเม็ง หรือเส้นหมี่กรอบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย บริเวณไชน่า ทาวน์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasayama) ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
วันที่ 3 สวนโกลฟเวอร์ - สะพานแว่นตา - อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ ** เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง**
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพื่อนั่งรถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชิตะ” นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่ริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมาสร้างเป็นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมีแม่น้ำนากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
เที่ยง
บ่าย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีร้านขายสินค้าของที่ระลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณที่ทำขึ้นโดยชาวโปรตุเกสที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็น คะขุนิมันจู หรือหมั่นโถวไส้หมูสามชั้น ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทั้งตัวแป้งและเนื้อหมูสามชั้นที่รสชาติละมุนลิ้น
ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีร้านค้านำสมัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ชั้นนำ ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูในโรงแรมที่พัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื่อนำท่านมนัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว สามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ที่นี่
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรมที่พัก
 ** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู  ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
หลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 5 คุมาโมโต้ - สนามบินฟุคุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35
14.55
เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการจอง

หมายเหตุ
1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2.การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-ออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :     
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2017 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2559 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด สงกรานต์ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2017 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560