บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า นารา โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มทุกวัน + บุฟเฟต์ขาปู (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า นารา โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มทุกวัน + บุฟเฟต์ขาปู (XJ)

Share


ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น รายการทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2018 japan tour ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก ราคาทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก ราคาทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 2561 japan tour ทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น นารา โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ที่เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุุ่น tour japan

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า นารา โอซาก้า เที่ยวเต็มทุกวัน + บุฟเฟต์ขาปู ราคาถูก 2561 ปราสาทวาคายาม่า นั่งรถไฟแมวทามะ ตลาดคุโรชิโอะ วัดคิมิอิ วัดโทไดจิ หมู่บ้านนินจาอิกะ ศาลเจ้าอิเสะสี่ ชินไซบาชิ ริงคู เอาท์เล็ต อิออน มอลล์
ยานพาหนะ /สายการบิน AirAsia X (XJ)
รหัสทัวร์ญี่ปุ่น VG-TYO-5D3N-XJ


วันเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการ ทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 26-30 ม.ค. 61 32,900 32,900 32,900 32,900 7,900
1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ. 61 32,900 32,900 32,900 32,900 7,900
9-13, 17-21, 19-23 มี.ค. 61 34,900 34,900 34,900 34,900 7,900

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า นารา โอซาก้า 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มทุกวัน + บุฟเฟต์ขาปู (XJ)
วันแรก กรุงเทพฯ - โอซาก้า
22.00
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
วันที่ 2 โอซาก้า - วาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ - ตลาดคุโรชิโอะ - วัดคิมิอิ - โอซาก้า
01.15 ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 612 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)
08.40 เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว     
ออกเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรคิอิ บริเวณตอนใต้ในภูมิภาค คันไซ วาคายาม่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่อบอุ่นยังช่วยเอื้อประโยชน์ในเรื่องการเกษตร ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรออกมาตลอดทั้งปี นำท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1585 โดยท่านโชกุนโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่า และครั้งที่ 2 เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง โดยได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1958 ตัวปราสาทมี 3 ชั้น ภายในตัวปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆ ชั้นบนสุดของตัวปราสาทเป็นจุดชมวิว อิสระให้ท่านเดินชมและบันทึกภาพวิวทิวทัศน์มุมกว้างรอบเมืองวาคายาม่า จากนั้นนำท่านสู่ สถานีวาคายาม่า ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบท นั่งรถไฟทามะ รถไฟแมวที่ขึ้นชื่อของเมืองวาคายาม่า โดยนั่งจากสถานีวาคายาม่าสู่สถานีคิชิ ระยะทาง 14.3 กม. ซึ่งรถไฟขบวนนี้ถูกตกแต่งภายในขบวนรถไฟเป็นรูปแมวเหมียวตลอดทั้งคัน ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่ง วอลล์เปเปอร์ติดผนัง มือจับ และมุมจัดวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟ และยังตั้งชื่อรถไฟตามเจ้าแมวเหมียวนาม “ทามะ” ซึ่งอาศัยอยู่ที่สถานีคิชิอีกด้วย สถานีรถไฟคิชิ เป็นสถานีรถไฟประจำเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงมากในสังคมออนไลน์และในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆ แห่งนี้ก็คือ นายสถานีทามะ หรือ เจ้าแมวทามะ น้องแมวเหมียวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีเมื่อปีค.ศ.2007 และได้รับเงินเดือนเป็นอาหารแมวฟรี ซึ่งก่อนหน้านั้นสถานีรถไฟคิชิเคยเป็นสถานีที่ประสบภาวะขาดทุนเพราะมีคนมาใช้บริการน้อยมากๆ แต่หลังจากมีนายสถานีเป็นแมวเหมียวแสนน่ารักตัวนี้ขึ้นมา สถานีรถไฟคิชิที่เคยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้รักแมวไปในที่สุด ในทุกๆ วันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติแวะเวียนมาชมความน่ารักของนายสถานีทามะอยู่เสมอ สำหรับกิจกรรมของนายสถานีทามะในแต่ละวันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการต้อนรับผู้โดยสาร หรือไม่ก็โพสต์ท่าถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยภายในบริเวณตลาดปลา
ตลาดปลาคุโรชิโอะ (Kuroshio Market) ซึ่งเป็นตลาดขายของพื้นเมืองขึ้นชื่อ โดยเฉพาะปลามากุโระที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย ภายในตลาดปลาจะมีการแสดงโชว์แล่ปลาทูน่า และร้านค้าต่างๆ ที่ท่านสามารถซื้ออาหารสดเพื่อไปปิ้งทานในบริเวณที่ทางตลาดจัดเตรียมไว้ เชิญท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิมิอิเดระ (Kimiidera Temple) วัดพุทธเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า มีการกล่าวถึงว่าวัดคิมิอิเดระนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.770 โดยพระภิกษุชาวจีน วัดคิมิอิเดะเป็นวัดลำดับที่ 2 ใน 33 วัดเส้นทางแสวงบุญในภูมิภาคคันไซ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - มิเอะ - หมู่บ้านนินจาอิกะ - ศาลเจ้าอิเสะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตในสมัยคริสศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนั้นได้รับการบันทึกลงใน กินเนสบุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้เวลาสมควรนำท่านสู่เมืองมิเอะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิกะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทั้งทำหน้าที่ลอบสังหาร สืบข่าวลับในสมัยก่อน ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นินจาสายอิกะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยังมีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจาอาศัยอยู่จริงซึ่งมีทั้งช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับประตูกลมากมาย ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่าชมโชว์และค่าชุดนินจา ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์) จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบตามสถาปัตยกรรมโบราณ บริเวณศาลเจ้าชั้นใน (Inner Shrine) เรียกว่า โคไตจิงงุ หรือไนกู (Kotaijingu - Naiku) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็นสถานที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 4 โอซาก้า - ชินไซบาชิ - ริงคู เอาท์เล็ต - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ริงคู เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น  ADIDAS, ANNA SUI, ARROW, BANANA REPUBLIC, COACH, CROCS, CASIO, CITIZEN, DIESEL, MCGREGOR, BALLY, PUMA, DIESEL, GAP, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, ONITSUKA TIGER, PUMA, NEW BALANCE, RALPH LAUREN, TAG HEUER, SEIKO, TOMMY HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
06.20
09.55

13.55
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อทำการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 613 บริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้

ข้อมูลญี่ปุ่น รีวิวภาพโรงแรมญี่ปุ่น รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น รีวิวภาพอาหารญี่ปุ่น

 


เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ
การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :     
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศการเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ

 

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

Share


 

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮอกไกโด | ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018 | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2560 | ญี่ปุ่น ซาุกุระ | ขาปูยักษ์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น | เตรียมตัวก่อนทัวร์ญี่ปุ่น | ปลั๊กไฟญี่ปุ่น | กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่น | โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น | ฮอกไกโด ราคาถูก | เจแปนแอลล์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า | โตเกียว | ดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นSapporo Festival |ฮอกไกโก ลาเวนเดอร์ | โอตารุ | ชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ | เงินเยน ญี่ปุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยว | ชินคันเซ็น ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท | ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะ 2560 | เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก | อาหารญี่ปุ่น | รีวิวภาพทัวร์ญี่ปุ่น  | กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ | ชิบูยา | Japan Tour | ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561ซากุระ |  ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น  | ฮอกไกโด ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | Sapporo | ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 | รายการทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 | ราคาทัวร์ฮอกไกโด | เที่ยวฮอกไกโด ปีใหม่ 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด 2018 เที่ยวญี่ปุ่น คุณภาพ มีทวี ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี สกีหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561