บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน ชมพาเหรดนกเพนกวิน พร้อมชิมกุ้งมังกร (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน ชมพาเหรดนกเพนกวิน พร้อมชิมกุ้งมังกร (TG)

Share


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

จุดเด่นทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Amaze 'N Things โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles สวนฟิตซรอย พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว
ยานพาหนะ /สายการบิน
Thai Airways (TG)

รหัสทัวร์ออสเตรเลีย  VG-AUS-5D2N-TG

วันเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย อัตราค่าบริการทัวร์ออสเตรเลีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 52,800 48,900 46,900 44,900 4,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 27,300 27,300 25,900 24,900 4,900

หมายเหตุ ผู้ใหญ่ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด 3 ลด 500 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน ชมพาเหรดนกเพนกวิน พร้อมชิมกุ้งมังกร (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
วันที่ 2 เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป-โรงงานช็อคโกแล็ต-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น
00.05
13.05
เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG465
เดินทางถึงนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเมืองซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ จากนั้นนำท่านชม Amaze 'N Things ให้ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรมต่างๆที่ให้ความบันเทิงและเป็นที่ชอบใจทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งภายในอาคารมีการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน มี ห้องพัก Illusions, เขาวงกต กระจกห้องหมุน และโฮสต์ของสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย อื่น ๆ รวมทั้ง OUT LOOK!! สไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ในแนวตั้งที่สูงที่สุดในร่มและด้านนอกยังมีเขาวงกตไม้ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียให้ท่านได้ท้าทาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้ำตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจำลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซื้อเป็นของฝาก 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น  ในยามเช้า จะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์  (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-เมลเบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้  ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ด สู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ สัมผัสกับทัศนียภาพที่จัดเข้าขั้นสวยงามที่สุดคุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์เป็นสถานที่ยอดนิยม ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก เกิดจากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเล อันเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่อง JAWS ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เมลเบิร์น-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  อรุณสวัสด์ยามเช้ากับการชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมลเบิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนหรือการ์เด้นซิตี้และเป็นเมืองแห่งศิลปะ นำท่านชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติอังกฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ พร้อมให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของกระท่อมกัปตันคุก  ที่ได้รับการจำลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ  จากนั้นนำท่านชมศูนย์ศิลปะต่าง ๆ หลายแห่งในนครแห่งนี้นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่านตลาดควีนวิคทอเรียมาร์เก็ต ตลาดค้าขายแหล่งรวมสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของสด และสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันในราคาย่อมเยา (ตลาดปิดทุกวันจันทร์และวันพุธ) จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองเมลเบิร์น ผ่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ  ย่านร้านค้าใจกลางเมือง  สถานีรถไฟ  แม่น้ำยาร่าซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น หรือรัฐสภาที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่าการรัฐวิคทอเรีย  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านใจกลางเมืองย่านถนนสแวนสตัน, ถนนอลิซาเบธ หรือถนนคอลลินส์ เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศออสเตรเลีย อาทิ ร็อคซี่, ควิกซิลเวอร์, บิลลาบอง เป็นต้น หรือให้ท่านเลือกชมสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังเดวิดโจนส์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ และครีมบำรุงผิวอีกมากมาย และห้างสรรพสินค้ามายเออร์ และเมลเบิร์นเซ็นทรัล
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทูลามารีน
วันที่ 5 กรุงเทพ
00.30
05.40
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 462
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
• กรณีท่านที่ต้องการเดินทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจองตั๋วแยกกลับ โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วันนับจากวันกลับของคณะ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซ้ำสองได้ และการแยกกลับโดยใช้ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านั้น หากมีความต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ จะต้องซื้อตั๋วโดยสารเป็นตั๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนียมในการทำตั๋วเดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้าที่ทัวร์

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ- เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าทิปพนักงานขับรถ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มี.ค.2559

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ซึ่งต่ำสุดโดยประมาณ 3 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อท่านต่อวัน หรือท่านละประมาณ 450 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018