บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใมห่ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ 5 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ 5 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ (TG)

Share


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ราคถูก ทัวร์ออสเตรเลีย บริทเบน แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย สถานที่ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทัวร์ออสเตรเลีย รายการทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเมืองซืดนีย์ บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย มูฟวี่เวิลด์ ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ออสเตรตเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ แนะนำท่องเที่ยวออสเตรเลีย

จุดเด่นทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ ชมเมืองบริสเบนและทังกาลูม่า เกาะมอร์ตัน เพลิดเพลินให้อาหารปลาโลมา และตื่นเต้นไปกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ 4WD
ยานพาหนะ /สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ออสเตรเลีย VG-AUS-5D3N-TG

วันเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย อัตราค่าบริการทัวร์ออสเตรเลีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 56,800 52,900 50,900 48,900 5,900
ราคาไม่รวมตั๋ว 30,900 30,900 29,500 28,900 5,900

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด 1,000 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูม่า โกลด์โคสต์ 5 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน
21.30

23.59
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์ D 7-12  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองบริสเบน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 473
วันที่ 2 บริสเบน-ทังกาลูม่า
12.05 เดินทางถึงสนามบินเมือง บริสเบน  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร  
จากนั้นนำท่านชมเมือง บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สู่ เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบน และสายน้ำสายหลักของเมืองคือแม่น้ำบริสเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริเวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และบริเวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริมฝั่งแม่น้ำชมวิวบริเวณที่เคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งทำให้บริสเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เซ้นท์วาร์ฟ นำท่านล่องเรือสู่ เกาะมอร์ตัน พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างทาง เดินทางถึงเกาะมอร์ตัน จากนั้นนำท่านเดินสู่บริเวณชายหาดและให้ท่านได้เพลิดเพลินและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักด้วยการให้อาหารปลาโลมา ที่พากันว่ายน้ำมารับอาหารจากมือของท่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Tangalooma Wild Dolphin Resort หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ท
วันที่ 3 ทังกาลูม่า- Sanddunes-นั่งรถ 4WD-บริสเบน-โกลด์โคสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    ให้ท่านพักผ่อนกับการเดินทางเล่นบนชายหาดยามเช้าและให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมนกพีรีแกน ที่มาพักและหาอาหารบริเวณชายหาด  พร้อมให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินทราย (Sand Tobogganing) ให้ท่าน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ 4WD ตะลุยไปบนเนินทรายลูกแล้วลูกเล่า และให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมบนเนินทราย คือให้ท่านนั่งบน กระดานลื่น (Sand Board) แล้วโรยตัวลงสู่เนินทรายเบื้องล่าง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่รีสอร์ท อิสระให้ท่านรวบรวมสัมภาระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ท
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ และให้ท่านล่องเรือเพื่อเดินทางกลับสู่เมือง บริสเบน ถึงเมือบริสเบน ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ อิสระให้ท่านท่านเลือกซื้อสินค้าบริเวณ ควีนสตรีทมอลล์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์นักช้อป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครบริสเบน และห้างสรรพสินค้าชื่อดังอีกหลายแห่ง อาทิ  เดวิดโจนส์  มายเออร์เซ็นเตอร์ หรือทาร์เก็ตแอนด์บิ๊กดับเบิ้ลยู เป็นต้น    นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโกลด์โคสต์  เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดงดงาม โกลด์โคสต์ เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mantra Legends Hotel, Gold Coast   หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 โกลด์โคสต์-มูฟวี่เวิลด์
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอร์ส หรือ ที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์ ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊นไดรฟเวอร์  การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จากภาพยนตร์เรื่องโปลิศจิตไม่ว่าง  ผจญภัยไปกับแบทแมน ขวัญใจสาว ๆ   และตื่นตากับเครื่องเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่มิติจากภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู  แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้งของที่ระลึก (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  บ่ายให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mantra Legends Hotel, Gold Coast   หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 โกลด์โคสต์-บริสเบน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบริสเบน
14.00
20.10
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 474
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

เงื่อนไข

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
• กรณีท่านที่ต้องการเดินทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจองตั๋วแยกกลับ โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วันนับจากวันกลับของคณะ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซ้ำสองได้ และการแยกกลับโดยใช้ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านั้น หากมีความต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ จะต้องซื้อตั๋วโดยสารเป็นตั๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนียมในการทำตั๋วเดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้าที่ทัวร์

อัตรานี้รวมบริการ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ทิปพนักงานขับรถ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
9. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มี.ค.2559

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
5. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ซึ่งต่ำสุดโดยประมาณ 3 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 450 บาท
7. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว  แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018