บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ สงกรานต์ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ สงกรานต์ 2017

 โทร: 02 736 1599
Hot Line 095 398 4141
Homeทัวร์เอเชียทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ สงกรานต์ 2016 ไทเป ทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน เหย่หลิ่ว ทัวร์ไต้หวัน 2559 นั่งรถไฟหัวจรวด เที่ยวไต้หวัน ราคาประหยัด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5 วัน 4 คืน วันปิยะ 2560 พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน รายการทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 60
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวครบ ราคาถูก 2560 นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ พระใหญ่เมืองจางฮว่า หมู่บ้านญี่ปุ่น ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย ไทเป ตึก 101  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้าน ไพน์สับปะรด ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง logo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,900 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 27-31 พ.ค./ 10-14, 24-28 มิ.ย./ 8-12, 22-26 ก.ค./ 12-16, 26-30 ส.ค./ 9-13, 23-27 ก.ย./ 7-11,14-18, 21-25 ต.ค. 60(วันปิยะ)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน MT-TPE-5D3N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ไทเป ไทจง พักโรงแรม 4 ดาว แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (XW)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ผู่หลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ไทจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิน ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ร้านขายของที่ระลึก ช้อปปิ้งพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมินติง logo nokscoot
ราคาทัวร์ไต้หวัน
16,900 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 22-26 ก.พ./ 26 ก.พ.-2 มี.ค./ 12-16 มี.ค. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน HN-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 เถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง จีหลง จีหลงไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ดิวตี้ฟรี ชมตึกไทเป 101 น้ำตกสือเฟิน ผิงซีปล่อยโคมลอย ตลาดเก่าแก่เซินเคิง อาบน้ำแร่logo nokscoot
 ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,888 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 25 ก.พ.-01 มี.ค./ 04-08, 11-15, 18-22 มี.ค. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4 วัน 3 คืน พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (CI)

ทัวร์ไต้หวัน 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 2560/2017 TAIPEI FISH MARKET ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค logo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 19,999 บาท
กำหนดวันเดินทางไต้หวัน 2-5, 15-18, 22-25, 23-26 มี.ค./ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน ML-TPE-4D3N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน ขึ้นกระเช้าเมาคง พัก 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวได้หวัน ตึกไทเป 101 ราคาถูก
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือ ขึ้นกระเช้าเมาคง พัก 4 ดาว ราคาถูก 2560 วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT) นั่งกระเช้าเมาคง ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียง อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติงสายการบินนกสกู๊ต Nok Scoot (XW)
ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,888 บาท
กำหนดวันเดินทางไต้หวัน 28 ก.พ.- 05 มี.ค./ 07-12, 08-13, 14-19,15-20 มี.ค. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ไตหวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 2560 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า กระเช้าพาโนรามาชมวิว ศูนย์Germanium ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดซีเหมมินติง logo eva
ราคาทัวร์ไต้หวัน
18,900 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 25 – 28 ก.พ. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน ML-TPE-4D3N-BR
 

ทัวร์ไต้หวัน 2560 ไทเป อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 6 วัน 4 คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน 2560 เถาหยวน เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน เดินชมป่าสน 2,000 ปี นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น เจียอี้ ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ชมตึกไทเป 101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป่ยโถว อาบน้ำแร่ ดิวตี้ฟรี ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง GLORIA OUTLETS สายการบินนกสกู๊ต Nok Scoot (XW)
ราคาทัวร์ไต้หวัน
21,888 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 28 ก.พ.-05 มี.ค./ 07-12, 08-13, 14-19, 15-20 มี.ค. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-6D4N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป เกาสง 5 วัน 4 คืน สงกรานต์ 2560 นั่งรถไฟหัวจรวด รวมบัตรขึ้นไทเป 101(BR)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สงกรานต์ 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป เกาสง สงกรานต์ 2560 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซำจั๋ง ชมวัดเหวินหวู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง * ขึ้นตึก (รวมบัตร) ไทเป 101 วัดฝอกงซาน ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์เสือ-มังกร ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ สนุกสนานที่สวนสนุก E-DA THEME PARK นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป / ช้อบปิ้งย่านซีเหมินติง ชวนชิม เมนูสุกี้ชาบูเซียนเย่ เมนูปลาประธานาธิบดี อาหารไต้หวันพื้นเมือง ชวนชิม สเต็ก+สลัดบาร์ เมนูเสี่ยวหลงเปา เมนูพระกระโดดกำแพงlogo eva
ราคาทัวร์ไต้หวัน
32,500 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 4-8 มี.ค./ 30 มี.ค.-3 เม.ย./11-15(วันสงกรานต์), 21-25, 29 เม.ย.-3 พ.ค./ 9-13 พ.ค. 60
รหัสทัวร์ไต้หวัน ML-TPE-4D3N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 4 วัน 3 คืน สงกรานต์ 2560 รวมค่าขึ้นตึกไทเป 101 (TG)

ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน 2559
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป รวมค่าขึ้นตึกไทเป 101 สงกรานต์ 2560 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 ( รวมชมวิว 89) วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉาน วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง หมู่บ้านสายรุ้ง ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ชมความงามอุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรดเว๋ยเก๋อ ช็อปตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  MITSUI PREMIUM ซีเหมินติงlogo thaiair
ราคาทัวร์ไต้หวัน
34,900 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 14 – 17 เม.ย. 60(วันหยุดสงกรานต์)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน KTK-TPE-4D3N-TG
 

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 วัน 4 คืน สงกรานต์ 2560 (CI)

ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รายการทัวร์ไต้หวัน ราคาทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สงกรานต์ 2560 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 ( รวมชมวิว 89) วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉาน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณบนอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ หมู่บ้านฮิโนกิ ร้านพายสับปะรดเว๋ยเก๋อ ช็อปตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต DUTY FREElogo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 36,900 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 12 – 16 เม.ย. 60(เทศกาลสงกรานต์)
รหัสทัวร์ไต้หวัน KTK-TPE-5D4N-(CI)