บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใมห่ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์อเมริกา แคนาดาทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 9 วัน 6 คืน วันปิยะ 2560 (CX)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 9 วัน 6 คืน วันปิยะ 2560 (CX)

Share


ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา แคนนาดา ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์อมเริกาตะวันตก โปรแกรมทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันต เที่ยวลอสแองเจลิส ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันพ่อ 60

จุดเด่นทัวร์อเมริกา: ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก โซลแวง ซานต้าบาร์บาร่า ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส วันปิยะ วันพ่อ 2560 ชมสวน Japanese Garden Tea ล่องเรือชมอ่าว Fisherman’s Wharf-Pier 39 สะพานโกลเด้นเกท เที่ยวเมืองของชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง ชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley เที่ยวเมืองซานต้าบาร์บาร่า ลอสแองเจลิส
สนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน
ยานพาหนะ/สายการบิน :  Cathay Pacific (CX)
รหัส ทัวร์อเมริกา:  VG-USA-9D6N-CX


วันเดินทาง ทัวร์อเมริกา
อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกา
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
20-28 ต.ค.(วันปิยะ) / 17-25 พ.ย. / 01-09 ธ.ค. 60(วันพ่อ)
ราคาไม่รวมตั๋ว
93,900

57,300
89,900

57,300
87,900

54,900
11,500

11,500
รายละเอียดการเดินทางทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 9 วัน 6 คืน วันปิยะ 2560 (CX)
วันแรก   กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท
05.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แถว M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 -7 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
08.15
12.15
14.15
ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX700
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX870
+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
11.50 ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกและชายฝั่งแปซิฟิคถือเป็นเมืองที่น่าไปเยืยนมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งภูมิประเทศแบบหุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนนำท่านขึ้นยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิสโก  ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสีแดงสด เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงที่ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม  Crown Plaza Union City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2    ซานฟรานซิสโก--ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39-ถนนลอมบาร์ด-อลาโม่สแควร์- Painted Ladies-ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์    แมน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีตและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าถนนลำบาก ตั้งอยู่ในย่าน Russian Hill เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลิเวนเวิร์ทโดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงามและมีบันไดคนเดินทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชมอัลลาโม่สแควร์ Alamo Square เพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมริกาที่รู้จักกันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ฮอลลีวู้ด นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด  ก่อนนำท่านชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความงดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาตั้งอยู่ภายใน  Golden Gate Park  พรั่งพร้อมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั้งทะเลสาบ,น้ำตกและสายน้ำ ซึ่งภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นจัดเป็น  Tea House ซึ่งบริการชาและเครื่องดื่ม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนั่งพักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม  Crown Plaza Union City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3   ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ Gilroy Premium Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
กลางวัน
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง เมืองที่ได้ชื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่ตั้งรกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกัน ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ปี 1911 ทำให้ได้รับวัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส มีทั้งร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านชมเมืองโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตั้งโดยนักบุญฟรานซิส เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นตามชายฝั่งทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลีและกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ ฝากคนทางบ้าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม  Holiday Inn Express Solvang หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4    โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
จากนั้นนำท่านชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley แหล่งปลูกองุ่นซึ่งมีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์กันมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทำให้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมามากมายในแต่ละปีก่อนเดินทางสู่เมืองชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดเมืองซานต้าบาร์บาร่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี้มุงหลังคาสีส้มแดงและตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ที่ที่ทอดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรูปปั้นปลาโลมาตั้งตะหง่านเป็นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทองพร้อมแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกันจะเป็นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร
และอควาเรี่ยมเล็กๆ ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาน่ารักสดใส
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลักทั้งหมด 4 หลัง ภายในมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจำเมืองที่มีความสูงถึง 26 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวมุมสูงของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 องศา  ก่อนนำท่านสู่ถนน State Street ถนนที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมและห้างชื่อดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมวรนำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม  Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5    ลอสแองเจลิส-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-บาร์สโตว์-ลาสเวกัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านเข้าชมและสนุกสนานกับ โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่    ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น
กลางวัน
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด นำท่านช้อปปิ้งที่ Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐเนวาด้า สู่เมืองลาสเวกัส  เมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรม Excalibur  Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6    ลาสเวกัส- อิสระทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนหรือช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์ริม (Grand Canyon West Rim) และสกายวอล์ค (Sky Walk) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท โดยราคานี้ต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย  และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการ โชว์พิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
กลางวัน
ค่ำ
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)
พักโรงแรม Excalibur  Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 7    ลาสเวกัส-ออนตาริโอมิลล์-ลอสแองเจลิส-สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลีส  โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รูม 
กลางวัน
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย***
นำท่านเดินทางต่อสู่ นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้านำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ

23.55
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก  เที่ยวบินที่ CX883
วันที่ 8    ลอสแองเจลิส-ฮ่องกง
 
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
วันที่ 9    ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
05.45
08.00

10.05
เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX705
(เดินทางช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2560 ไฟลท์บินเปลี่ยนเป็นไฟล์ท CX713 เวลา 09.10-11.20)
บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกา

หมายเหตุ***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ***
หมายเหตุ     ****** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญมากสำหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา *****

****** ตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้และกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำรีฟันด์ได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ  ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปยกกระเป๋า 1 ใบ / ท่าน , ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 07 ก.ค.2560 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 8,000 บาท / ท่าน)
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 800 บาทต่อท่าน
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ที่ให้บริการหรือร้านอาหารบางร้าน กรณีที่ต้องการบริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรืออาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
• ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า
มัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย   การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ    โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสำคัญ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **
 (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อ)
1. ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!!  เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  ดังนั้นถ้าท่านไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
2. สำหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนั้น เที่ยวบินของท่าน ควรเป็นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ที่ท่านได้จ่ายเงินมาแล้ว
3. เมื่อท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น  เพราะถ้าหลังจากเดินทางแล้ว ตั๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้อีก เนื่องจากเป็นตั๋วราคากรุ๊ป ต้องเดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น  ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยที่ตั๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้
4. เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตั๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อที่ถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ตลอดเวลา ***

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
สำหรับท่านที่ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา
สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว **
ข้อมูลทั่วไป
1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผู้ตัดสินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาที่ท่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอวีซ่า จะสามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการกำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพำนักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อกำกับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่แจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอ ยืดเวลาการพำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นคำร้องของท่านไม่ได้เป็นเครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสำเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคำร้องขอวีซ่า **

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน คำร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา..
1. หนังสือเดินทาง  ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง  (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2.  รูปถ่ายหน้าตรงสี  ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู, ห้าม
สวมแว่นตาดำหรือหมวก  สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย  
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4.  หลักฐานการทำงาน
4.1   กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด  ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร  ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
4.2   กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
4.3   กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4   กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
4.5   กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจาก อำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5.    หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอดปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
******************************************
ขั้นตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสัมภาษณ์
ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคำร้องนี้ด้วยตัวท่านเองก่อนทำการยื่นวีซ่า
หากท่านที่ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษัททัวร์ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ  โดยจะมีค่าบริการซึ่งไม่รวมใน
ราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื่องจาก ข้อมูล
ส่วนใหญ่นั้นเป็นข้อมูลของผู้เดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาง
บริษัทฯ จึงจะดำเนินการต่อให้ท่านได้ จากนั้นจึงจะทำการนัดวันและเวลาในการยื่น และท่านสามารถ
เตรียมเอกสารตามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับค่าวีซ่านำมาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าที่เพื่อ
ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย  **
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก  ***                     


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

 

Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก 2560ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018